Vâlcea: Licitaţie pentru atribuirea serviciului de salubrizare în comuna Budeşti

Comuna Budeşti, din judeţul Vâlcea, îşi deleagă serviciul de salubrizare, iar pe 28 februarie 2019 se va desfăşura, în acest sens, licitaţia anunţată în sistemul electronic de achiziţii publice.

0

255 de gospodării şi 85 de agenţi economici
Pentru gestionarea serviciului public de salubrizare al comunei Budeşti, administraţia locală va investi circa 18,9 milioane de lei pentru o perioadă de 5 ani. Operatorul care va câştiga contractul urmează să deservească 2.557 de gospodării particulare şi 85 de agenţi economici. Serviciul de salubrizare este extrem de important şi pentru că în Budeşti se desfăşoară o activitate industrială importantă, fiind reprezentată prin câteva unităţi economice care prelucrează în general resursele existente în teritoriu şi angajează abia 10% din populaţia activă a comunei.

Cantitatea medie anuală produsă de deşeuri menajere este în prezent de 1.600 de tone

Se estimează că pentru fiecare persoană fizică se va plăti o sumă către operatorul economic care va colecta deşeurile de 12,00 lei/lună, fără TVA, şi 20 mc/lună (maximum 143 lei/mc) pentru persoanele juridice. Se estimează că vor fi generate cantităţi de deşeuri de 65 mc lunar – deşeuri menajere de la agenţii economici; deşeuri stradale inclusiv cele rezultate în urma salubrizării depozitelor de deşeuri necontrolate – 50 mc lunar. Redevenţa minimă acceptată este de 5.000 de lei anual, plătibilă în 4 tranşe trimestriale egale. Cantitatea medie anuală produsă de deşeuri menajere este în prezent de 1.600 de tone.
Vor fi colectate separat deşeurile reziduale, cele biodegradabile şi cele reciclabile (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă), inclusiv deşeuri de ambalaje, precum şi deşeurile periculoase din deşeurile menajere sau deşeurile voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, iar colectarea se va face o dată pe săptămână, pentru majoritatea deşeurilor, cu excepţia celor reciclabile uscate. În prezent, în comuna Budeşti se realizează colectarea selectivă a deşeurilor, precolectarea deşeurilor solide şi a celor asimilabile acestora se realizează în pubele la gospodării individuale, astfel: la gospodării individuale în europubele de capacitate de 240 litri, la blocuri în pubelă de 1.20l sau 2.40l/ apartament. Pentru colectarea deşeurilor selective sunt amplasate 19 puncte de colectare selectivă a deşeurilor dotate cu câte 4 eurocontainere de capacitate de 1.1 mc pentru colectarea deşeurilor selective de plastic, hârtie, sticlă şi metale. Transportul deşeurilor menajere se face de către operator la staţia de transfer cu care operatorul are încheiat contract.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ