„Unirea” de la Montreal

0

Primim în format electronic din Montreal (Canada) cel de-al doilea număr, pe ianuarie, al publicaţiei lunare, în 16 pagini, „Unirea”. Coverul, axat pe dubla semnificaţie a datei de 15 ianuarie: ziua de naştere a lui Mihai Eminescu, Ziua Culturii Naţionale. Primul număr a fost ocazionat de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, care nu putea trece neobservată în sânul comunităţii româneşti de la Montreal, activă şi atentă la tot ce mişcă-n ţara noastră, râul, ramul. Ni s-au impus atenţiei, prin fond ideatic şi coloratură stilistică, autori precum Marius Fincă, istoric, în jurul căruia s-au regrupat toţi aceşti vectori de spiritualitate, Ion Anton Datcu – senior editor, Cornel Şerban Popa, Adrian Neagu, Dana Bochiş, Ioana Poenaru, Mihai Nechifor Dăscălescu, Marin Nănescu, Otilia Tunaru, Cezar Banu, Corina Caltan, Irinel Constantin Popescu ş.a. Pentru frumuseţea epică în care comunică şi pentru adevărul mişcător al celor inserate, cităm din Pastorala Preasfinţitului Părinte Ioan Casian la Praznicul Naşterii Domnului: „Am avut ocazia să reflectăm în cadrul simpozioanelor consacrate Centenarului plinătăţii sufletului românesc (Montreal, Toronto, Edmonton) asupra rolului şi contribuţiei la Marea Unire din 1918 a diferitelor personalităţi, precum mitropolitul Vladimir Repta, Nicolae Bălan şi Pimen Georgescu, patriarhul Miron Cristea, episcopii Roman Ciorogariu, Ioan Ignatie Papp şi alţii”. Reluând firul, Marius Fincă scrie despre Tomiris, regina massageţilor contra regelui perşilor, Cirus, aceea despre care aminteşte şi Mihai Eminescu. Acelaşi autor prezintă cititorului şi un altfel de Eminescu – fizician, matematician, filosof. Ion Anton Datcu evocă Unirea Principatelor Române şi semnează un interesant eseu memorialistic, în care apare şi o figură a secolului trecut cunoscută caracalenilor (Constantin Porroineanu, cel ce a donat autorităţilor locale importante sume băneşti). Dana Bochiş se opreşte asupra lui Mihai Viteazul, rob al lui Dumnezeu şi sfânt. Ioana Poenaru adaugă noi valenţe trecutului istoric, dar are şi însemnate contribuţii de pedagogie a copilului. Adrian Neagu este un umorist demn de stirpea lui Băieşu sau Fănuş Neagu. De altminteri, despre această componentă formativă, a meşteşugului, vorbeşte faptul că la Montreal funcţioneză cenaclurile „Eminescu”, „Junimea”, „Păstorel Teodoreanu”, chiar „Mihai Viteazul”, cu aplicaţie în domeniu. Există şi un teatru – „Datina”. Un interviu consistent deapănă Mihai Nechifor Dăscălescu avându-l ca interlocutor pe Wladimir Paschievici, profesor emerit, Şcoala Politehnică din Montreal. Mensualul „Unirea”, oglindă a potenţelor creatoare pe filonul apartenenţei de grai matern, întinde o punte de durată culturii române, inspirat de aceasta şi slujind-o cu devoţiune.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ