ANUNŢ privind scoaterea la concurs a 2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic

0

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 04.01.2019, ora 12.00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Concursul constă în probă scrisă, interviu şi probă practică, iar acestea se vor desfăşura la Sectorul Staţie Epurare Ape Uzate Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr.23, Rm. Vâlcea.
Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, tematica şi bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului, se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739.580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 0800 – 1400.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ