Lucrări derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 13 – 19 octombrie 2018

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13 – 19 octombrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Liviu Rebreanu şi Krusevac.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Intrarea Cetăţuia nr. 4, Copăcelu nr. 3A, Calea Bucureşti, Kalamata nr. 1, Calea lui Traian nr. 21, Colonie Nuci B. 6 şi Caiselor.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu şi Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-a asigurat asistenţă tehnică pe Drumul Gării la nr. 58 V şi nr. 58 P;
– se continuă cu amenajarea terenului, prin asfaltare, în urma finalizării lucrărilor pentru reabilitare reţele apă potabilă şi branşamente pe străzile Carol I, Regina Maria, Ştirbei Vodă, Gabriel Stoianovici, Pătraşcu Vodă şi Mircea Vodă;
– s-au finalizat lucrările de reabilitare reţele apă potabilă şi branşamente pe străzile Posada şi Krusevac;
– au început lucrările de extindere reţea apă şi execuţie branşamente pe strada Stolniceni;
– a fost curăţat subsolul Bl. S24 – Calea lui Traian;
– au fost ridicate la cotă două cămine de canalizare pe str. Henry Coandă;
– s-au tencuit căminele de canalizare la Bl. Federalcoop – str. Mircea Vodă;
– a fost înlocuit tronsonul de canalizare PVC Dn250 mm pe str. Lucian Blaga – Bl. A40/1;
– a fost executat un racord gură de scurgere pe str. Liviu Rebreanu nr. 12;
– s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
– s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Căzăneşti nr. 17; Calea lui Traian – Bl. S24; str. Lucian Blaga – Bl. A41/1; Bl. A42/2; str. Ostroveni – Bl. A40/2; str. Luceafărului – Bl. A20, sc. E şi F; Aleea Stejarului – Bl. A2, Bl. C4; Aleea Teilor – Grădiniţa nr. 1; str. Zambilelor nr. 26; Bd. Tineretului – Bl. A12, Bl. A62 şi Bl. A64, sc. D; str. General Magheru – Bl. J; str. Dacia – Bl. C, Bl. 84, sc. A, B, C, şi D; str. Henry Coandă – Bl. I11; str. Marin Preda – Bl. A28/2; Splaiul Independenţei – Bl. 7.

12 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 12 apometre, dintre care 8 verificate şi înlocuite şi 4 montaje apometre noi şi au fost realizate 8 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea. De asemenea, au fost întocmite 3 avize tehnice şi 3 avize de amplasament.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ