Lucrări derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 6 – 12 octombrie 2018

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 6 – 12 octombrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Kruscevac, Marin Sorescu Bl. G80, Mihai Viteazu, Splaiul Mircea Vodă şi Danil Ionescu.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util pierderile de apă potabilă pe străzile: Ştirbei Vodă nr. 204, Stolniceni nr. 294, Avram Iancu nr. 12, Danil Ionescu nr. 18, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 28, Straubing nr. 269, Apusului nr. 29.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu şi Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-a asigurat asistenţă tehnică pe str. Copăcelu nr. 37B;
– se continuă cu amenajarea terenului, montarea pavelelor şi realizarea etanşeităţii căminelor pe branşamente în urma finalizării lucrărilor pentru reabilitare reţele apă potabilă şi branşamente pe străzile Carol I, Regina Maria, Ştirbei Vodă, Gabriel Stoianovici, Pătraşcu Vodă şi Mircea Vodă;
– au început lucrările de reabilitare reţele apă potabilă şi branşamente pe strada Posada;
– continuă lucrările pentru reabilitare reţele apă potabilă şi branşamente pe strada Krusevac;
– au fost ridicate la cotă 9 cămine de canalizare pe str. Matei Basarab Bl. 116, Bl. 118 şi Bl. 98 şi str.Ostroveni;
– Str. Matei Basarab. Bl. 98 – refacere teren lângă cămine de canalizare;
– s-a continuat cu verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
– s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Bd. Tineretului – Bl. A11/1, Bl. B4; str. Lucian Blaga – Bl. A54, Bl. A33, sc. A; str. Calea lui Traian – Bl. L, sc. B, Bl. S15, sc. C, Bl. S17, sc. B şi C; str. Dr. Hacman – Bl. 89; str. Petrişor – Bl. P5; str. Constantin Brâncuşi – Bl. H4, Bl. I2, sc. A, B şi C; str. Dacia – Bl 15; str. Luceafărului – Bl. A2, sc. B; str. Aleea Stejarului – Bl. B1, sc. A, B, C şi D; str. Mihai Eminescu – Bl. C11, sc. A; str. Henri Coandă – Bl. N4, Bl. N6 şi Bl. P4; str. Nicolae Iorga – Bl. A94; str. Ştirbei Vodă nr. 158 şi str. Morilor nr. 89.

5 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 5 apometre, dintre care 3 verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi şi au fost realizate 10 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea. De asemenea, au fost întocmite 7 avize tehnice şi 6 avize de amplasament.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ