“Acest lucru va permite, pentru prima dată în România, angajarea tinerilor dezavantajaţi în instituţiile statului. Principalul obiectiv al acestei legi este asigurarea integrării tinerilor dezavantajaţi pe piaţa muncii, prin crearea de oportunităţi de angajare pe perioadă determinată în instituţiile publice de la nivel local. De asemenea, actul normativ permite consolidarea competenţelor şi abilităţilor profesionale ale acestor tineri, pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă, în vederea integrării în muncă. Beneficiarii acestei legi vor acumula experienţă şi vechime în muncă, precum şi vechime în specialitate, iar efectele pe termen scurt şi mediu vor fi stimularea incluziunii sociale şi responsabilizarea comunităţilor locale în vederea susţinerii integrării tinerilor cu probleme”, spune Alexandra Presură, deputat PSD de Dolj.

Angajarea se va face pe o perioadă de doi ani

“Legea prevede că angajarea tinerilor dezavantajaţi se face pe o perioadă de 24 de luni, prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Conform acestui proiect extrem de important, tânărul dezavantajat este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani, care nu are vechime în muncă sau care are o vechime în muncă de până la 12 luni, şi care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem, are copil/copii în întreţinere, s-a aflat sau se află în evidenţa serviciului de probaţiune, se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate, dintre cele prevăzute de Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, ori a unei alte măsuri neprivative, precum amânarea aplicării pedepsei sau executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii”, precizează deputatul doljean.

Tinerii dezavantajaţi primesc o şansă uriaşă

“Acest act normativ reglementează acordarea priorităţii la angajare tinerilor dezavantajaţi, într-un procent de 5% din posturile existente şi bugetate, specifice personalului contractual, raportat la numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă, care vor fi ocupate de către aceşti tineri. Odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, tinerii dezavantajaţi primesc o şansă uriaşă de a-şi dezvolta o viaţă cât mai apropiată de normalitate, de a dobândi experienţă într-un loc de muncă asigurat de stat, şi totodată, vechime în specialităţi ce cu siguranţă le vor folosi ulterior în carieră. Este cât se poate de evidentă preocuparea Guvernului şi a majorităţii parlamentare pentru îmbunătăţirea vieţii tinerilor români, iar această nouă lege adoptată este un alt exemplu elocvent că PSD sprijină crearea unei vieţi mai bune pentru tânăra generaţie”, a punctat deputatul social-democrat.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ