Informare de presă privind situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 30 iulie – 03 august 2018

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 30 iulie – 03 august 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrări de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe str. Gib Mihăescu intersecţie cu str. Libertăţii, str. Ştirbei Vodă, str. Gabriel Stoianovici.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Apusului, Ştirbei Vodă, Antim Ivireanu nr.64, Eftimești nr.70 şi Nicolae Labiş.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Goranu şi Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE:
– continuă lucrările pentru reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi branşamente pe străzile Carol I, Regina Maria, Ştirbei Vodă, Gabriel Stoianovici, Pătraşcu Vodă şi Mircea Vodă;
– au fost ridicate la cotă 3 cămine canalizare menajeră pe str. Lucian Blaga, Bl. A51;
– a fost înlocuită o ramă cu capac carosabil pe str. Morilor nr. 42A;
– a fost refăcută suprafaţa carosabilă pe str. Sora şi Splaiul Mircea Vodă, Bl. 1;
– au fost ridicate la cota străzii 7 guri de scurgere de pe str. Ion Referendaru;
– s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
– s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat şi curăţat manual căminele de canalizare şi gurile de scurgere pe străzile: Preot Gheorghe Veţeleanu, Lucian Blaga, Emil Avrămescu, Calea lui Traian, Mihai Eminescu, Luceafărului, Tineretului, Ostroveni, I.L. Caragiale, Nichita Stănescu, Bogdan Amaru.
S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră la următoarele adrese: Aleea Bradului – Bl. C5; str. Nicolae Iorga – Bl. A32/1, Bl. A27/1; str. Alexandru Sahia nr. 31; str. Regina Maria – Bl. C2; str. Mihai Eminescu – Bl. B13, sc. D, sc. A; str. Știrbei Vodă nr. 49; str. Decebal – Bl. G159, sc. A; str. Constantin Brâncuşi – Bl. H3, sc. B; str. Barajului – nr. 12C; Bd. Tineretului – Bl. A9, sc. A; str. Luceafărului – Bl. A18, sc. G; str. Ostroveni – Bl. A40/1.

12 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 12 apometre, dintre care 10 verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi şi au fost realizate 5 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea. De asemenea, au fost întocmite 13 avize de amplasament şi 5 avize tehnice.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ