Senatorul Lavinia Craioveanu, raport către doljeni la finalul sesiunii parlamentare

Elena-Lavinia Craioveanu, senator de Dolj, aflată la primul mandat în Senatul României începând cu luna decembrie 2016, vicelider al Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat, a încheiat cea de-a treia sesiune parlamentară. În cifre, activitatea sa din această sesiune parlamentară poate fi rezumată astfel: 65 de propuneri legislative, 75 de luări de cuvânt în plen, şase declaraţii politice şi peste 60 de apariţii la posturile de televiziune naţionale şi locale, sute de ore de dezbateri şi zeci de luări de cuvânt în cadrul comisiilor de lucru.

0

Membră a Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială, a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019, dar şi membră a grupurilor parlamentare de prietenie cu Franţa şi Liban şi preşedinta grupului parlamentar de prietenie cu Suedia, Lavinia Craioveanu a desfăşurat o intensă activitate parlamentară. A iniţiat 65 de propuneri legislative, a avut 75 de luări de cuvânt în plen şi peste 60 de apariţii la posturile de televiziune naţionale şi locale, zeci de transmisii în direct din Palatul Parlamentului, sute de ore de dezbateri şi zeci de luări de cuvânt în cadrul comisiilor de lucru. A susţinut şi 6 declaraţii politice şi a avut o interpelare pentru Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. “Am menţinut legătura cu alegătorii, prezentând, clarificând punctual şi argumentat, activităţile şi deciziile luate, atât în studiourile de televiziune, cât şi faţă în faţă cu cetăţenii”, spune Lavinia Craioveanu. Principalele domenii de interes vizate de propunerile legislative iniţiate de senatorul doljean au fost teme sociale (respectarea drepturilor copilului şi ale persoanelor cu dizabilităţi, lupta împotriva discriminării, familia şi lupta împotriva violenţei domestice), teme care vizează învăţământul şi accesul la educaţie de calitate, sănătatea, agricultura, precum şi domeniul fiscal (acordarea legislaţiei cu nevoile economiei naţionale). Având în vedere nevoia imediată a fiecărui domeniu de activitate care a solicitat o completare sau o schimbare legislativă, nu ar putea spune care a fost cea mai importantă propunere legislativă iniţiată, discutată sau votată. “Toate sunt importante sau semnificative pentru cei care activează în domeniul respectiv, aşa cum fiecare om este important pentru societate”, precizează senatorul doljean.

S-a implicat în actualizarea legislaţiei din domeniul educaţiei

Totuşi, pentru profesorul Lavinia Craioveanu implicarea cea mai mare a fost în actualizarea prevederilor legislative din domeniul educativ: dezbaterile privind Legea Academiei Române; clarificările aduse la Legea Educaţiei Naţionale care au avut la bază dezvoltarea consolidată, durabilă şi adaptată nevoilor sociale în continuă schimbare prin eficientizarea demersului didactic şi creşterea actului educativ. Finanţarea învăţământului antepreşcolar – trimisă spre promulgare, a fost o altă preocupare pe care senatoarea îşi propune să o completeze în sesiunea următoare cu o iniţiativă legislativă, care să stabilească detaliile privind educaţia antepreşcolarului – discipline, număr de ore, cu accent pe pregătirea educatorului puericultor. De remarcat amendamentul la OUG 92/2017, propus şi asumat de întreaga comisie, privind reglementarea posibilităţii de finanţare a mesei calde de către autorităţile publice locale din venituri proprii, completarea la Legea 509/2006 privind susţinerea atât a elevilor, cât şi a apicultorilor, achiziţia mierii de albine pentru elevi făcându-se pe lanţul scurt, actualizările şi completările la Legea 348/2018 privind regimul străinilor în România, Legea 350/2018 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, Legea 369/2018 privind reglementarea internship-ului, dar şi reglementările privind salarizarea profesorilor din Legea 153/2017.
Recompensarea elevilor şi a profesorilor îndrumători
Mai mult decât atât, a susţinut în numeroasele intervenţii atât din plenul Senatului cât şi în cadrul şedinţelor comisiilor parlamentare încurajarea permanentă şi recompensarea elevilor capabili de performanţă şi a profesorilor îndrumători, încurajarea găsirii celor mai eficiente măsuri pentru reducerea absenteismului şi combaterea abandonului şcolar, inclusiv prin implicarea autorităţilor locale, acordarea de şanse egale tuturor absolvenţilor prin susţinerea bacalaureatului diferenţiat, promovarea învăţământului dual pentru educarea unui absolvent integrat pe piaţa muncii.

A susţinut acordarea de stimulente pentru creşterea natalităţii

În domeniul fiscal a susţinut acordarea de stimulente financiare pentru încurajarea natalităţii, actualizarea codului fiscal, administrarea corectă a fondului privat de pensii ş.a., dar a pledat şi pentru măsuri în legătură cu administrarea resurselor naturale din zonele montane, agricultură, asigurarea de condiţii egale şi la cele mai înalte standarde de calitate a serviciilor de comunicaţii pentru toţi cetăţenii. A avut intervenţii privind oportunitatea sau utilitatea dezbaterii legilor, sprijinirea iniţiativelor legislative în interesul tuturor, indiferent de culoarea politică a propunătorilor.

În dialog permanent cu comunitatea doljeană

Senatorul Lavinia Craioveanu a răspuns de fiecare dată invitaţiilor reprezentanţilor autorităţilor publice locale de a participa la diverse manifestări, aflându-se astfel în mijlocul oamenilor din localităţile judeţului Dolj. În afara activităţilor din Parlamentul României, doamna Craioveanu desfăşoară o intensă activitate la Cabinetul senatorial din Craiova, unde ascultă solicitările cetăţenilor din circumscripţia electorală, în cadrul audienţelor săptămânale.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ