Lucrările de modernizare şi dezvoltare a Celulei 6 a Depozitului Ecologic Mofleni, în valoare de peste 1,5 milioane de euro, fac parte din angajamentul asumat de Grupul Eco Sud pentru creşterea standardelor de protecţie a mediului şi, implicit, a protejării sănătăţii populaţiei din judeţul Dolj. „Până în anul 2005, deşeurile din municipiul Craiova şi judeţul Dolj erau depuse la întâmplare în aer liber, în diverse locuri pe maidane şi în apropierea locuinţelor, fără asigurarea protecţiei pânzei freatice, fără o gestiune controlată şi fără acoperire, expunând populaţia Craiovei la îmbolnăviri cauzate de împrăştierea pulberilor sedimentabile şi a particulelor în suspensie provenite din deşeuri. Compuşii organici volatili, oxizii de azot şi amoniacul degajate de gunoaiele aruncate la întâmplare şi aflate în putrefacţie reprezentau cei mai toxici compuşi care, prin împrăştiere, provocau boli ale aparatului respirator şi digestiv. Componentele toxice din deşeuri se scurgeau în pânza freatică, contaminau apele din jur şi ajungeau în fântânile locuitorilor din municipiu şi din judeţ”, relatează medicul specialist în medicină de familie din municipiul Craiova, doamna Doina-Daniela Rădoi.
În anul 2005, Eco Sud realizează cea mai importantă investiţie de mediu privată din judeţul Dolj şi preia gestiunea deşeurilor din municipiul Craiova şi din unele localităţi din judeţ, asigurând o protecţie a cetăţenilor împotriva factorilor de mediu dăunători la nivelul standardelor europene, iar toate aceste pericole pentru sănătatea populaţiei au dispărut treptat.
Cu o tehnologie modernă şi soluţii ecologice inovatoare – printre componente fiind elementele impermeabilizării minerale, geomembrana, geotextilul, tuburile de drenaj, geocompozitul, staţii de epurare cu osmoză inversă, dar şi instalaţii moderne de ardere a biogazului produse în ţări occidentale cu experienţă consacrată în acest domeniu, faclă cu ardere la temperaturi de peste 1000⁰C– Depozitul Ecologic Mofleni este un exemplu de bune practici în domeniul managementului deşeurilor. Dincolo de beneficiile pentru mediu şi economie, importanţa investiţiei constă şi în crearea de noi locuri de muncă directe şi indirecte, prin implicarea activă a societăţilor care se ocupă de salubrizare şi prin reciclarea şi reintroducerea deşeurilor în circuitul economic.

Dar care sunt schimbările din următorii 20 de ani?
„Zona metropolitană Craiova va reprezenta motorul economiei din Oltenia, asigurând locuri de muncă, servicii şi va deţine rolul de catalizator al creativităţii şi inovării la nivelul întregii zone. Craiova şi judeţul Dolj vor avea parte de schimbări demografice accelerate şi estimăm că peste 70% din populaţia judeţului va trăi în oraş. Creşterea populaţiei urbane va duce şi la schimbări industriale, sociale şi urbanistice care vor contribui la creşterea consumului de resurse şi, în consecinţă, la o generare rapidă şi în cantităţi mari a tuturor tipurilor de deşeuri, de la deşeuri toxice şi nocive până la deşeuri urbane şi industriale”, spune domnul conferenţiar universitar doctor Radu Bălună, doctor în Ştiinţe Economice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova.
„Ca să construim un viitor sigur pentru comunităţile urbane, trebuie să fim predictibili. Eco Sud deţine soluţii pentru gestiunea eficientă a deşeurilor şi are viziune în timp, dovadă fiind investiţiile în infrastructura ecologică pe care o gestionează, în specializarea personalului şi creşterea gradului de reciclare în instalaţiile pe care le operează. Un management eficient al deşeurilor depinde însă, în mare parte, de modul în care autorităţile judeţului înţeleg şi promovează aceste shimbări şi aceste soluţii”, a declarat directorul general al grupului Eco Sud, Adrian Scarlat.
„Eco Sud deţine soluţii complete în managementul deşeurilor, menite să răspundă nevoilor în permanentă schimbare din domeniul ecologic. Prin investiţii importante în extinderea capacităţilor şi în tehnologii noi, Eco Sud întăreşte conceptul de economie circulară şi a principiului ţintei de «zero deşeuri», stabilite în politicile de mediu ale Uniunii Europene”, a spus Dan Stănoaia, director comercial în cadrul Eco Sud.
Cu o suprafaţă de 443.000 metri pătraţi, Depozitul Ecologic Mofleni reprezintă cea mai mare investiţie privată cu profil ecologic din judeţul Dolj, iar Celula 6 inaugurată astăzi, în valoare de peste 1,5 milioane de euro, are o suprafaţă de 13.000 mp şi asigură gestionarea şi tratarea unui număr de peste 200.000 mc de deşeuri.
„În prezent, politica Eco Sud este orientată spre trecerea la economia circulară care completează Strategia Europa 2020 privind utilizarea eficientă a resurselor. Pentru o creştere inteligentă a cantităţilor de materie primă reciclată am început deja să împlementăm măsurile necesare pentru atingerea ţintelor de reciclare stabilite prin lege, devenind, odată cu extinderea activităţii, cel mai mare furnizor de materie primă pentru industria de reciclare”, a precizat Roxana Manea, director general-adjunct în cadrul Eco Sud.

ECO SUD SA – 20 de ani de experienţă în gestiunea deşeurilor
Eco Sud SA este cel mai important furnizor de soluţii integrate de mediu destinate gestionării şi tratării deşeurilor menajere solide urbane şi a deşeurilor industriale asimilabile, deţinând o cotă de piaţă de peste 20% în România, în acest domeniu.
Obiectivul companiei este acela de a crea parteneriate stabile cu reţeaua de clienţi şi comunităţile în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea, pentru o gestiune eficientă a serviciilor şi pentru a promova o reducere progresivă a cantităţilor de deşeuri generate, de la colectare până la depozitarea finală, dar şi de a găsi şi implementa soluţii astăzi pentru problemele care vor apărea în viitor în domeniul ambiental. Prin acest proces, Eco Sud SA recuperează resurse valoroase şi necesare calităţii vieţii.
În prezent, Eco Sud deţine peste 1.800.000 metri pătraţi ca suprafaţă ocupată de teren destinat activităţilor ecologice, 6 staţii de sortare a deşeurilor, 4 staţii de compostare, 4 platforme de transfer şi tratează zilnic peste 2,7 milioane de kg de deşeuri provenite de la o populaţie de peste 5 milioane de locuitori.
Compania este licenţiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.
„Poziţia de lider a Eco Sud este dată de profesionalismul echipei noastre, de soluţiile inovative pe care le oferim încă de pe acum, menite să răspundă nevoilor viitoare, în permanentă schimbare în domeniul ecologic, de satisfacţia comunităţilor în care ne desfăşurăm activitatea, de alegerea întotdeauna a drumului drept şi de munca responsabilă a tuturor angajaţilor noştri din ultimii 20 de ani. Acestea sunt valorile Eco Sud şi declaraţia noastră de misiune pe care am implementat-o începând cu anul 2005, odată cu construirea Depozitului Ecologic Mofleni şi o continuăm şi cu inaugurarea Celulei 6 şi a următoarelor investiţii pe care le vom face în judeţ”, a declarat Adrian Scarlat, director general al Eco Sud SA.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ