Municipalitatea pune la bătaie aproximativ 10.000 de euro pentru a încheia un contract cu un executor judecătoresc, valoarea estimată a acestuia fiind de 44.520 lei, fără TVA. Potrivit documentaţiei publicate de edili, termenul de prestare a serviciilor este până la 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire a contractului în anul următor cu o perioadă de maxim 4 luni, în funcţie de resursele bugetare alocate acestui domeniu. Şi valoarea contractului ar putea suferi modificări, în funcţie de cazurile nou apărute pe perioada derulării. „Contractul se poate diminua sau suplimenta în funcţie de titlurile executorii obţinute de autoritatea locală, constând în soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiilor având ca obiect evacuarea chiriaşilor din imobilele deţinute de Municipiul Craiova sub nume de proprietar sau în calitate de titular al dreptului de administrare, respectiv în funcţie de numărul de notificări prealabile introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale necesar a fi comunicate”, se arată în caietul de sarcini.

24 de chiriaşi evacuaţi, 33… pe ţeavă
Conform caietului de sarcini, municipalitatea are de executat peste 20 de sentinţe definitive şi se pregăteşte de demararea procedurii în alte peste 30 de cazuri. „Obiectul achiziţiei: Punerea în executare a unui număr de 24 sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile şi a unui număr de 33 notificări prealabile introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1037 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova”, se arată în documentaţia publicată de edili. Reprezentanţii municipalităţii vor să se asigure că, odată golite, locuinţele evacuate de executori rămân aşa: „Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare. În caz de reocupare a imobilului după încheierea procesului-verbal de predare silită, de către debitor sau orice altă persoană, în conformitate cu prevederile art.901 alin.1 C.pr. Civ., prestatorul se obligă să facă o nouă executare silită în baza aceluiaşi titlu executoriu, fără somaţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă”.
Trebuie spus că, până să purceadă la executări silite, municipalitatea are la activ experienţe destul de interesante în domeniu cu propriii chiriaşi. În anii precedenţi, bugetul local prevedea sume între 2 şi 4 miliarde de lei vechi pentru cazurile în care primăria era executată silit în contul chiriaşilor. Este vorba despre situaţiile în care asociaţiile de proprietari acţionau în instanţă primăria, pentru recuperarea datoriilor la plata utilităţilor acumulate de chiriaşi, municipalitatea fiind executată în calitate de proprietar al unităţilor locative.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ