„PatIMMile”

0

Una din lecţiile cele mai importante ale Săptămânii Patimilor este aceea care ne spune că efortul şi sacrificiul trebuie făcute pentru zidirea durabilă a lucrurilor bune.
Recentrarea preocupărilor noastre publice în acest sens este vitală. Ca liberali din convingere, nu din conjunctură, este obligatoriu să reintrăm într-un dialog consistent şi permanent cu toţi cei pe care îi reprezentăm şi vrem să-i reprezentăm în structurile de putere publică. Am face astfel o tranziţie necesară de la investirea energiilor în dispute cu un grad mare de sterilitate la construcţii generatoare de viitor pentru România.
Din această perspectivă, IMM-urile, ”sângele economiei”, sunt o parte esenţială a celor pe care în mod legitim trebuie şi putem să-i reprezentăm aşa cum se cuvine.
ALDE a demarat la nivel naţional un dialog instituţionalizat cu organizaţiile de profil ale IMM-urilor. Acest dialog se va multiplica în perioada următoare la nivelul tuturor judeţelor din România. Vrem să fim ”inspiraţi” în acţiunile şi deciziile noastre publice de viziunea acestor oameni atât de ancoraţi în realitatea economică a ţării şi care au o putere transformatoare încă insuficient valorificată. Vrem în acelaşi timp să validăm viziunea noastră, a celor din ALDE, prin ”confruntarea”/consultarea cu cei care ”joacă în teren”.
România a înregistrat progrese în ultimii ani în domeniul competitivităţii, însă competivitatea rămâne pe mai departe un mare şantier în lucru.
Ţintele noastre sunt acelea de a crea reglementări inteligente, de a simplifica proceduri şi de a debirocratiza mediul de afaceri. În acelaşi timp, este nevoie de un suport masiv pentru investiţii în tehnologie pentru ca productivitatea IMM- urilor să crească. Va fi foarte important să valorificăm programele de cooperare industrială din perspectiva asimilării elementelor de înaltă tehnologie, dar şi a utilizării forţei de muncă pregătite în aceste programe pentru proiecte private ulterioare finalizării lor.
Un pas înainte va fi acela de trecere de la supralegiferare la configurarea unor proiecte cu impact decisiv în modernizarea societăţii româneşti, centrate pe digitalizare atât în spaţiul privat cât şi în cel public. Recuperarea decalajelor existente nu se va putea face în absenţa unor astfel de proiecte modernizatoare în economie.
Un pas la fel de important va fi acela al asigurării forţei de muncă cu un grad înalt de calificare pentru IMM-uri şi depăşirea deficitului actual prin derularea unor programe de stimulare a reintegrării diasporei româneşti.
Un al treilea ”prim pas” este obligatoriu investiţia într-un sistem de educaţie antreprenorială ca suport permanent pentru IMM-uri (înfiinţarea liceelor de antreprenoriat, modernizarea radicală a şcolilor tehnice, profesionale şi adaptarea lor la cerinţele pieţii).
Pe acest drum şi numai pe acest drum putem spera la ”mântuirea” economiei româneşti şi la deschiderea largă a orizontului societăţii româneşti.

Deputatul Ion Cupă – președintele ALDE Dolj

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ