Deputatul PSD Vasile Cocoş, discurs pragmatic la Parlamentul European despre politicile de finanţare UE

0

„În perioada 19-20 februarie 2018, a avut loc Săptămâna Parlamentară Europeană, la Bruxelles, la sediul Parlamentului European. Evenimentul a reunit parlamentari din întreaga Uniune Europeană pentru a dezbate priorităţi economice, bugetare şi sociale ale UE pentru anul în curs.
În cadrul Săptămânii Parlamentare Europene s-au desfăşurat Conferinţa privind Semestrul european şi Conferinţa interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa economică în Uniunea Europeană.
La aceaste reuniuni au participat din partea Camerei Deputaţilor trei deputaţi printre care şi domnul deputat Vasile Cocoş, membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.
În deschiderea lucrărilor, domnul deputat Vasile Cocoş a fost invitat să participe la lucrările Grupului politic S&D (Social Democrat) din cadrul Parlamentului European.
Pe agenda de lucru a grupului S&D a fost o gamă largă de teme de actualitate printre care deputatul Vasile Cocoş a participat la tema Cadrul financiar multianual post-2020 – abordând provocările şi noile priorităţi emergente şi finanţarea acestora.
Sesiunea de deschidere a fost dedicată unei dezbateri referitoare la priorităţile semestrului european 2018 (investiţii, reforme structurale, politici fiscal-bugetare responsabile).
În cadrul acestei Sesiuni Plenare au avut intervenţii printre care preşedintele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare din Parlamentul European, domnul Roberto Gualtieri, vicepreşedintele Comisiei pentru finanţe şi bugetare a Adunării Naţionale a Republicii Bulgaria, doamna Evgeniya Angelova.
În paralel, în marja evenimentului au fost organizate reuniuni interparlamentare la nivelul principalelor comisii parlamentare: afaceri economice şi monetare, ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, buget.

”Trebuie să li se explice cetăţenilor acest sistem extrem de complicat”
În prima zi de dezbateri în cadrul reuniunii de lucru, domnul deputat Vasile Cocoş a avut o intervenţie în cadrul Comisiei de buget a Parlamentului European, în care a afirmat printre altele :
– Dezbaterea privind viitoarea finanţare a Uniunii Europene nu poate avea loc fără a ţine cont de lecţiile învăţate în cursul implementării actualului cadru financiar multianual (CFM) 2014-2020.
– În cadrul actualului CFM, fondurile puse la dispoziţie de UE au fost utilizate până la plafoanele aprobate, pentru a asigura resursele necesare pentru a aborda diferitele crize şi noile priorităţi politice ale UE. Cu toate acestea, fără îndoială, nivelul scăzut al resurselor disponibile în actualul CFM se dovedeşte a fi insuficient pentru a răspunde nevoilor şi ambiţiilor politice ale UE.
– Este nevoie de o reformă majoră a structurii veniturilor UE, astfel cum a propus Grupul de experţi la nivel înalt prezidat de dl Mario Monti, în decembrie 2016. Aceste propuneri ar trebui să ducă la un cadru bugetar al UE mai stabil, durabil şi mai previzibil şi ar trebui să asigure transparenţă pentru cetăţenii Europei. Este necesar să se introducă un sistem veritabil de resurse financiare proprii, care să le ridice contribuţia la bugetul UE la cel puţin 50% faţă de contribuţiile bugetare (naţionale) ale statelor membre. Prin urmare, trebuie asigurat un echilibru cantitativ între resursele proprii ale UE şi contribuţiile naţionale.
– Unitatea bugetară este esenţială pentru transparenţa şi controlul democratic al finanţelor UE. Astăzi, cetăţenii europeni au o mai mică încredere în politicile şi priorităţile economice şi sociale ale Uniunii. Acest lucru se datorează şi faptului că, în ultimii ani, o serie de fonduri, facilităţi, instrumente şi mecanisme de finanţare UE, pentru o gamă largă de scopuri şi activităţi (unele dintre acestea fiind greu de înţeles chiar şi pentru Parlamentul European), au fost acordate, cu o răspundere foarte limitată faţă de cetăţenii Europei. Trebuie să li se explice cetăţenilor, într-o manieră destul de transparentă şi democratică, acest sistem extrem de complicat.
– În cadrul dezbaterilor asupra viitorului CFM 2021-2028, trebuie clarificată această arhitectură complexă a finanţării UE şi trebuie să se ajungă la un acord privind un buget european care să fie aproape de priorităţile reale ale cetăţenilor UE.
Intervenţia domnului deputat Vasile Cocoş a fost apreciată de parlamentarii statelor membre, iar unele din ideile prezentate au fost preluate şi de alţi vorbitori ai altor state, potrivit unui comunicat de presă emis de Cabinetul parlamentar Vasile Cocoş.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ