Noile salarii municipale fac obiectul unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local din 31 ianuarie 2018, care vine să abroge hotărârea adoptată în CLM în iulie 2017, în lumina noilor prevederi legale în domeniu: cele referitoare la salariul minim şi la mutarea contribuţiilor în seama angajatului. „Oportunitatea promovării prezentului proiect de hotărâre reiese din punerea în executare a OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată. În ceea ce priveşte OUG nr. 82/2017, angajatorul a apreciat ca fiind întemeiată solicitarea sindicatelor reprezentative de rămânere în plată a veniturilor nete, astfel au fost reactualizate veniturile brute şi a fost majorat necesarul bugetar, astfel încât drepturile salariale ale personalului din familia ocupaţională «Administraţie» să nu fie afectate. În mod corelativ s-a procedat şi în ceea ce priveşte HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Potrivit HG 846/2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/ora. Din corelarea celor două acte normative cu incidenţa directă asupra drepturilor salariale, a rezultat că pentru menţinerea în plată a veniturilor nete este necesar să se procedeze la diminuarea coeficienţilor aprobaţi prin HCL nr. 263/2017”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova.

Coeficienţii mici, cheltuiala – după buget – mare
Raportul înaintat aleşilor locali subliniază necesitatea încadrării în nivelul cheltuielilor de personal stabilit prin buget: „Această măsură are drept consecinţă predictibilitatea asigurării sursei bugetare pentru anul 2018, pentru întreaga familie ocupaţională ”Administraţie”. Totodată, precizăm că la propunerea salariilor de bază s-a avut în vedere încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli”. Asta deşi, la această oră, dar şi la ora la care proiectul de hotărâre intră la aprobare în Consiliul Local Municipal, bugetul local al municipalităţii craiovene nu este nici pe de parte adoptat. Se află şi el în stadiu de proiect, supus consultării publice până în data de 5 februarie. Ca să ne facem o idee în ce fel de plafon salarial trebuie să se încadreze angajaţii primăriei, trebuie să spunem că proiectul postat pe site-ul Primăriei Craiova prevede cheltuieli de personal în 2018 de 38,7 milioane de lei în 2018 faţă de 26,9 milioane de lei în 2017. O creştere de aproape 12 milioane de lei.
Raportul anexat proiectului de hotărâre arată că, înaintea elaborării documentului, mai-marii primăriei au cerut şi părerea sindicatelor din instituţie şi din serviciile publice subordonate: „În aplicarea prevederilor art. 11 alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/ 2017, a fost îndeplinită procedura de consultare a organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, conform proceselor-verbale înregistrate la Primăria Municipiului Craiova”. Trebuie spus însă că, în afara sindicatului reprezentativ de la Poliţia Locală, toţi sindicaliştii consultaţi de primărie s-au declarat împotriva îngheţării salariilor la nivelul anului trecut, motivând, printre altele, că primării din municipii de acelaşi rang precum Craiova beneficiază de un nivel al salarizării mai îndestulător.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ