Procedura de achiziţie publică pentru „Servicii de elaborare a Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul Municipiului Craiova” a fost lansată de Primăria municipiului Craiova încă din luna septembrie a anului trecut, fiind finalizată în cele din urmă spre sfârşitul anului, mai precis pe 28 decembrie 2017, când a fost publicat în sistemul electronic de achiziţii publice anunţul de atribuire. Valoarea estimată a contractului era, la data lansării licitaţiei, de 733.613 lei, fără TVA. Procedura aleasă de edili a fost licitaţia deschisă, criteriul de departajare a ofertanţilor fiind preţul cel mai scăzut. Trei firme de profil au depus oferte, câştigătoarea licitaţiei fiind desemnată societatea Primul Meridian din Slatina, care a venit cu un preţ aproape la jumătate faţă de estimarea funcţionarilor municipali: 417.111 lei, fără TVA.
Suma reprezintă contravaloarea inventarierii spaţiilor verzi de pe raza municipiului Craiova, cu o suprafaţă estimată la aproape 800 de hectare. „Registrul local al spaţiilor verzi este o documentaţie care se întocmeşte pentru evidenţa spaţiilor verzi şi a zonelor degradate din întregul teritoriu intravilan al municipiului Craiova, constituită ca un sistem GIS şi cuprinde inventarierea terenurilor ocupate de spaţii verzi şi terenuri degradate, evidenţierea tipului de proprietate şi a modului de administrare a acestora, precum şi descrierea caracteristicilor cantitative şi calitative ale vegetaţiei de pe aceste terenuri. Registrul local al spaţiilor verzi va determina o bună gestionare a potenţialului spaţiilor verzi din municipiul Craiova, cu implicaţii asupra calităţii vieţii, asigurând crearea unui sistem de monitorizare a spaţiilor verzi şi a terenurilor degradate, ce pot fi recuperate ca spaţii verzi, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi stării de sănătate a populaţiei. Suprafaţa spaţiilor verzi situate pe terenurile ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, incluzând şi locaţiile componente, este de aproximativ 780 ha”, se arată în documentaţia de atribuire.

Proiect de inventariere de 18 luni
Inventarierea spaţiilor verzi din municipiul Craiova ar urma să fie finalizată la mijlocul anului viitor, potrivit documentaţiei de atribuire, durata de execuţie a contractului fiind stabilită la 18 luni calendaristice, începând de la data atribuirii. Registrul ar urma să devină şi un intrument folosit pentru protejarea spaţiilor verzi existente de către administraţia locală craioveană. „Realizarea unui registru local al spaţiilor verzi la nivelul municipiului Craiova are ca scop principal inventarierea şi transpunerea în format electronic a spaţiilor verzi şi a speciilor de arbori existente. Motivele pentru care am considerat necesară realizarea acestui registru electronic sunt următoarele: respectarea legislaţiei în domeniul protejării spaţiilor verzi, evitarea realizării parcărilor auto în incinta acestor spaţii, precum şi alte obiective importante legate de protejarea naturii şi a mediului înconjurător, factori extremi de importanţi pentru sănătatea cetăţenilor municipiului Craiova”, a declarat viceprimarul Craiovei, Stelian Bărăgan.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ