Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru Polul de Creştere Craiova şi Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă au fost deja adoptate de consilierii locali craioveni anul trecut, documentele suferind însă câteva modificări care trebuie să privească girul legislativului local. Astfel, potrivit reprezentanţilor Primăriei Craiova, PMUD a fost actualizat pentru a se corela cu Ordinul 233/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, emis de MDRAP, în care se precizează conţinutul cadru pentru Planurile de Mobilitate Urbană. „La data elaborării primei versiuni a PMUD Craiova (decembrie 2015), prezentul ordin nu era în vigoare. Lista de proiecte a PMUD Craiova nu a suferit modificări/actualizări faţă de varianta deja aprobată de Consiliul Local Craiova”, a declarat administratorul public al municipiului, Sorin Manda.

11 grădiniţe şi TNC pe lista de reabilitări termice
Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă, de asemenea adoptat în 2016, a fost completat în noua variantă cu o serie de proiecte, unele aparţinând municipalităţii craiovene, altele CJ, dar şi un proiect care priveşte reabilitarea termică a uneia din principalele instituţii de cultură din Bănie – Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. „Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova (PAED) a fost completat cu proiecte de reabilitare pentru 11 grădiniţe din municipiul Craiova: Mihai Eminescu, Elena Farago, Voiniceii, Phoenix, Nicolae Romanescu, Castelul Fermecat, Căsuţa cu Poveşti, Paradisul Copiilor, Pinocchio, Floare Albastră, Piticot. De asemenea, a fost inclus şi proiectul de reabilitare a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova în vederea creşterii eficienţei energetice. Din partea CJ Dolj, au fost adăugate proiectele: Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii la clădirea publică a Clinicii de oncologie şi a Clinicii de dermatologie din cadrul SCJU Craiova; Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii la clădirea publică a spitalului de pneumoftiziologie Leamna”, a mai precizat Sorin Manda (foto).

60 de proiecte noi incluse în SIDU
În Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru Polul de Creştere Craiova, susţin reprezentanţii municipalităţii, a fost conturat un obiectiv general: „Consolidarea poziţiei municipiului Craiova de centru urban de interes regional şi naţional, prin asigurarea unui climat economic favorabil investiţiilor şi mediului de afaceri, încadrat de reţele de transport durabile, forţă de muncă înalt calificată şi educată, sisteme de sănătate eficiente şi prin valorificarea sustenabilă a resurselor, pentru toate localităţile din cadrul zonei funcţionale a polului de creştere”. De asemenea, au fost cuprinse şi obiective strategice şi specifice clare: 1. Creşterea competitivităţii economice a polului de creştere Craiova prin valorificarea resurselor locale şi orientarea către domeniile cheie cu potenţial de dezvoltare ale zonei; 2. Dezvoltarea polului de creştere Craiova prin conectarea la reţelele regionale, naţionale şi europene de transport, bazată pe o politică coerentă de dezvoltare a relaţiilor funcţionale, concomitent cu îmbunătăţirea infrastructurii specifice; 3. Asigurarea unor servicii publice de calitate (educaţie, sănătate, social, administraţie, siguranţă a populaţiei), urmărind atât tipologia cererii, cât şi dimensiunea teritorială a acesteia; 4. Crearea condiţiilor necesare dezvoltării demografice a zonei, prin corelarea cererii cu oferta de muncă şi asigurarea condiţiilor unui trai decent; 5. Afirmarea identităţii turistice a zonei funcţionale a polului de creştere Craiova prin valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural; 6. Creşterea calităţii factorilor de mediu şi asigurarea unui climat favorabil locuirii. Lista proiectelor cuprinse în SIDU a suferit, de asemenea, modificări. „Îndeplinirea obiectivelor strategiei este strâns legată de implementarea planului de acţiune şi a proiectelor din portofoliu. În varianta actuală a SIDU s-au adăugat 60 de proiecte noi, din domenii diferite precum cercetare şi dezvoltare, infrastructură educaţională, mobilitate, patrimoniu, social, eficienţă energetică”, a precizat administratorul public Sorin Manda.

Pasaje noi peste Calea Bucureşti. Tramvaiul împins spre Aeroport
De menţionat că lista lungă de proiecte din SIDU, cu câteva sute de proiecte, se referă atât la investiţii propuse pentru municipiul Craiova, cât şi la celelalte localităţi din Zona Metropolitană, precum şi obiective finanţate de Consiliul Judeţean Dolj sau CNAIR. Găsim incluse aici spre exemplu trei proiecte, în valoare de câteva zeci de milioane de euro, destinat dezvoltării Aeroportului Internaţional Craiova, aflat în subordinea CJ Dolj, pieţe şi centre de colectare a legumelor, trotuare şi piste de biciclişti, locuri de joacă sau lucrări de asfaltare sau introducere a iluminatului public în mai multe dintre comunele incluse în zona metropolitană, dar şi crearea unui parc industrial la Işalniţa şi dezvoltarea High Tech Industry Park, recent înfiinţat de CJ. La capitolul transport/mobilitate urbană sunt prevăzute achiziţia a 18 tramvaie şi a câtorva zeci de autobuze noi, crearea de noi sensuri giratorii în Craiova, precum şi semnalizarea prin semafoare automate a zeci de intersecţii din oraş. În plus, planurile municipale incluse în strategia de dezvoltare prevăd crearea a două noi pasaje denivelate peste Calea Bucureşti – la Universitate şi în Sărari, precum şi prelungirea căii de rulare a tramvaiului spre Sărari, dar şi spre Aeroportul din Craiova. Potrivit raportului întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru Polul de Creştere Craiova ar trebui depusă în noul format la ADR SV Oltenia la sfârşitul lunii octombrie, la pachet cu hotărârea de aprobare a Consiliului Local Municipal.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ