„Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova, rezultate ca urmare a implementării proiectului «Amenajare de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu», identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Predarea – primirea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre se va face prin proces-verbal de predare – primire, încheiat între părţi în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri”, prevede proiectul aflat pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de consiliu local.
Documentaţia întocmită de funcţionarii Primăriei Craiova arată că recepţia a fost efectuată luna aceasta, direcţia de profil a primăriei declarând proiectul finalizat şi bun de preluat şi dat în administrare în urmă cu câteva zile, pe 18 mai 2017. „Prin adresa nr. 69071/18.05.2017 Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte informează că s-a finalizat proiectul: «Amenajare de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova Parcul Romanescu» , proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, Domeniul Major de intervenţie 1.1., conform Contractului de finanţare nr. 150518/09.10. 2015, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Craiova, în calitate de beneficiar, fiind încheiat procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 55046/08.05.2017. Datorită faptului că toate lucrările de construcţii, echipamente şi dotările acestui obiectiv au fost finalizate, recepţionate şi înregistrate în domeniul public şi privat al municipiului Craiova se transmit în vederea administrării şi exploatării de către Consiliul Local al Municipiului Craiova”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova. De menţionat că provesul-verbal de recepţie menţiona câteva zeci de probleme sesizate la lucrările efectuate în parc, majoritatea deficienţelor fiind semnalate la capitolul aspersoare şi cişmele, toate fiind însă ulterior declarate ca „rezolvate” de comisia de recepţie.

Nu e inaugurare, e plimbare
În aceeaşi zi cu adoptarea proiectului privid darea în administrare către RAADPFL a Parcului Romanescu, Primăria Craiova anunţă şi o inaugurare semioficială, botezată „promenadă artistică”. Astfel, edilii anunţă printr-un comunicat că „invită craiovenii, joi, 25 mai 2017, la o promenadă artistică în Parcul Nicolae Romanescu. Cei care vor alege să-şi petreacă după-amiaza de joi, începând cu ora 16.00, pe aleile din Parcul Romanescu, vor avea ocazia să retrăiască vremuri de altădată, în ritmuri de fanfară militară, de muzică clasică şi înconjuraţi de poveştile copilăriei”, evenimentul fiind organizat cu sprijinul Brigăzii Multinaţionale Craiova, a Liceului de Artă „Marin Sorescu”, a Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” şi a artiştilor Operei Române Craiova.

Opera Română ia Teatrul de Vară
Printre evenimentele programate joi se numără şi un spectacol de balet oferit de Opera Română Craiova, care va fi pus în scenă la Teatrul de Vară, de asemenea reabilitat recent. De altfel, pe ordinea de zi a şedinţei de joi a consiliului local figurează şi un proiect care dă de înţeles că prezenţa artiştilot Operei în Parc, între lac şi grădina zoologică, se va pemanentiza. Proiectul prevede asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ