ALDE 2.0 – Renaşterea liberalismului

0

Dincolo de alegerea mea ca vicepreşedinte naţional al ALDE, Congresul desfăşurat acum zece zile a însemnat pentru mine un lucru mult mai important.
Acest lucru este renaşterea liberalismului adevărat în România. Ar putea părea vorbe mari, însă liniile strategice prefigurate cu această ocazie, atât pe dimensiunea doctrinară cât şi pe cea a acţiunii politice concrete, fac din ALDE motorul acestei renaşteri.
Rezoluţiile Congresului au trecut mai puţin observate, însă acolo se află nucleul vizionar al noii versiuni (i-am spus 2.0) a ALDE.
În primul rând, legea trebuie să fie în slujba cetăţeanului, nu împotriva lui. Pentru o ţară ca România, instabilitatea legislativă, reglementarea precară fără analiza temeinică de impact, suprareglementarea unor domenii, au avut şi continuă să aibă consecinţe negative asupra activităţii economice, politice şi sociale. În plus, accesul cetăţeanului la cunoaşterea legii a devenit în ultimii ani extrem de dificil, atât din cauza abundenţei de reglementare, cât şi a faptului că, pentru a avea acces la portalurile legislative, cetăţenii trebuie să plătească.
În aceste condiţii, ALDE îşi asumă iniţiativa publică pentru declanşarea unui proces de sistematizare şi simplificare legislativă; republicarea unor acte normative, pentru a se evita conflictul de legi; declanşarea unui proces de codificare a unor prevederi care se află în momentul de faţă dispuse în numeroase legi şi hotărâri de Guvern (de ex. Codul de Procedură Administrativă, Codul Incompatibilităţilor şi Codul Economic); realizarea prin intermediul Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul a unui portal legislativ gratuit care să dea posibilitatea cetăţenilor să cunoască legile.
În al doilea rând, liberalismul trebuie să fie generator şi garant al unei culturi a libertăţii. Nu există în afara ALDE un partid care să îşi asume cu atâta consecvenţă şi tărie de caracter un asemenea proiect de societate centrat pe libertăţile şi drepturile individuale în care relaţia dintre libertate, democraţie şi bunăstare să fie una naturală cu efecte în viaţa fiecărui cetăţean. În viziunea noastră, individul nu este chemat a servi statul, ci, dimpotrivă, statul este menit să asigure respectul drepturilor şi libertăţilor individuale, oferind un cadru stabil şi predictibil pentru cooperarea dintre oameni liberi şi egali. În acest sens, scopul ALDE este acela de a face o societate în care toţi cetăţenii îşi pot exercita cu deplină putere toate libertăţile politice şi economice şi în care bunăstarea generală asigură condiţiile eradicării sărăciei şi ignoranţei. Suveranitatea fiecărui cetăţean asupra propriului său destin este temeiul suveranităţii naţiunii în ansamblu.
Pentru ALDE, sarcina politică cea mai urgentă este restaurarea constituţionalismului liberal şi organizarea puterilor prin dispunerea lor în echilibru în jurul Parlamentului, ca unic izvor de drept şi autoritate supremă de control. Pentru ca democraţia liberală să supravieţuiască actualei crize, este obligatoriu ca legislativul să redevină, în fapt şi în drept, instituţia centrală a sistemului politic. Fără Parlament nu există naţiune.
Obiectivul ALDE este acela de a transforma România într-un stat ale cărui instituţii să fie organizate şi ordonate în jurul misiunii fundamentale de a garanta exerciţiul neîngrădit al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a căror protejare şi promovare reprezintă însăşi raţiunea de a fi a statului.
Pentru ALDE, statul de drept nu înseamnă un plus de putere discreţionară acordată instituţiilor represive ale statului, ci tocmai limitarea drastică a oricăror abuzuri din partea acestora. Statul de drept nu este un mod de acţiune al instituţiilor, ci o formă de protecţie a libertăţii şi demnităţii persoanei.
Ca liberali, avem convingerea că demnitatea persoanei, prezumţia de nevinovăţie şi calitatea drepturilor cetăţeneşti sunt valori ce nu pot fi negociate ori limitate.
ALDE vrea să descurajeze cultura denunţului şi a plângerii penale, a controalelor abuzive şi iraţionale, a supravegherii, a încătuşării, a suspiciunii generalizate, a neîncrederii în administraţie şi între cetăţeni, ca şi atitudinea tolerantă faţă de infracţionalitatea de drept comun. Vrem ca infracţiunile cu violenţă comise împotriva persoanei şi a proprietăţii private să nu mai fie socotite ca mai puţin grave (şi să se bucure adesea de clemenţă) decât infracţiunile comise împotriva statului. Ne dorim o societate din care să fie eliminate formele curente ale violenţei: delaţiunea, hărţuirea în justiţie, descinderea intempestivă, expunerea publică a celor suspectaţi de încălcarea legii.
Noi, liberalii asociaţi în ALDE, credem într-o cultură publică a libertăţii!
În al treilea rând, ca să ne dezvoltăm prin noi înşine trebuie mai întâi să fim noi înşine.
Vocaţia, în acelaşi timp naţională şi europeană, a liberalismului românesc este neîndoielnică. ALDE preia stindardul sentimentului naţional.
Procesul de emancipare a naţiunii române nu s-a încheiat. Trebuie să depăşim complexul de naţiune mică. Dar asta înseamnă să refuzăm, cu demnitate, orice tutelă şi să ieşim din obsesia monitorizărilor neîntrerupte, care bântuie prin toată istoria noastră. Nu trebuie să aşteptăm să hotărască alţii înaintea noastră, pentru ca noi să facem ca ei. Nu trebuie să privim peste umăr, ca şi cum am cere voie de la cineva, atunci când ne manifestăm opţiunile. Trebuie să dăm diplomaţiei româneşti determinare şi personalitate. Trebuie să dezavuăm pe toţi cei care ne denigrează ţara. Nu trebuie să aşteptăm de la nimeni certificate de bună purtare.
ALDE consideră că o Europă puternică este o Europă a naţiunilor. Construită pe fundamentul democraţiei liberale, Uniunea Europeană trebuie să proclame egalitatea tuturor statelor membre, iar statele membre trebuie să fie demne de acest statut. De aceea, ALDE refuză orice soluţie de viitor care să pornească de la ipoteza unei Europe cu două viteze .
În fine, în al patrulea rând, trebuie să sprijinim capitalul şi antreprenorul român dacă vrem să contăm în competiţia viitorului.
Dacă în anii precedenţi creşterea economică s-a datorat într-o măsură prea mare consumului, în perioada care urmează resursele creşterii trebuie să fie mai ales investiţionale. Dacă în numeroase domenii capitalul străin a devenit preponderent, este momentul să oferim capitalului românesc oportunităţi de dezvoltare, astfel încât iniţiativa locală să fie stimulată iar noua generaţie de întreprinzători români să se simtă la ea acasă în România.
Din această perspectivă, ALDE îşi asumă iniţiativa publică pentru:
Promovarea proiectelor legislative de susţinere a domeniului economic (de exemplu, Codul economic, Legea Prevenţiei, Legea lobby-ului şi a registrului de interese);
Modul de aplicare a angajamentului privind alocarea, până în 2020, a 6% din PIB (în medie) pentru investiţii;
Elaborarea de urgenţă a Planurilor de Urbanism General (PUG) ale localităţilor ţării;
Inventarierea activelor statului care pot fi reintroduse în circuitul economic;
Elaborarea unei strategii unitare pentru marile investiţii prin intermediul Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI);
Susţinerea capitalului românesc prin intermediul pârghiilor active ale statului şi garantarea unui tratament echitabil între investitorii români şi străini (ajutoare de stat, proiecte start-up, programe de dezvoltare regională, Programul Naţional de Dezvoltare Locală care este, în esenţă, un program de investiţii, proiecte derulate prin intermediul CEC, EXIMBANK, programe europene privind susţinerea mediului privat etc.);
Măsuri de organizare eficientă a pieţelor agricole;
Aplicarea Strategiei naţionale de irigaţii;
Introducerea, în domeniul bugetar, a costurilor de referinţă;
Monitorizarea/stimularea cheltuielilor privind cercetarea, astfel încât să fie
un program naţional pentru societatea digitală;
Susţinerea investitorilor români în străinătate;
Elaborarea unei strategii naţionale în contextul Brexit-ului (Posibilele consecinţe ale Brexit-ului în domeniul schimburilor comerciale ale României obligă la protecţia intereselor noastre comerciale. În condiţiile în care schimburile anuale cu Marea Britanie sunt la nivelul de 4,5 mld euro (al 5-lea partener comercial), iar ţara noastră înregistrează un excedent anual de 1 mld euro, se impune tratarea cu maximă urgenţă şi seriozitate a acestui subiect. La aceasta se adaugă, desigur, şi impactul asupra liberei circulaţii şi clarificarea situaţiei cetăţenilor români prezenţi în Regat).
Mândria de a fi român nu trebuie asociată doar cu unele aspecte ale culturii sau ale sportului românesc, ci şi cu performanţele industriei româneşti, cu competitivitatea produselor noastre şi cu prezenţa brand-urilor noastre pe pieţele lumii.
Acesta este suportul care va permite României să aibă un rol important în Uniunea Europeană şi care va face din România a şaptea putere economică a Europei.
Am vrut prin aceste rânduri să informez opinia publică doljeană în legătură cu noua noastră viziune ALDE asupra a ceea ce avem de făcut ca societate pentru a fi şi noi, românii, între câştigătorii competiţiei cu viitorul.

Deputatul Ion Cupă – președinte ALDE Dolj

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ