Iniţiativă legislativă pentru modificarea Legii protecţiei apelor

Daniela Oteşanu şi Eugen Neaţă, deputaţi PSD de Vâlcea, au anunţat că alături de alţi parlamentari au depus o iniţiativă legislativă ce are ca scop modificarea Legii privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor. “Alături de colega mea, deputat Daniela Oteşanu şi de alţi colegi parlamentari, am depus o iniţiativă legislativă ce are ca scop modificarea Legii privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor”, a făcut cunoscut pe pagina sa de facebook Eugen Neaţă.

0

„Una dintre cele mai importante şi dificile probleme cu care se confruntă România în domeniul apelor şi al îndeplinirii angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană, se referă la implementarea directivelor europene privind epurarea apelor uzate urbane. Dificultăţile legate de implementarea acestora sunt determinate de gradul redus de asigurare a serviciilor de canalizare şi epurare, uzura fizică şi morală a infrastructurii aferente şi costurile deosebit de mari implicate de respectarea cerinţelor europene. Obligaţiile care derivă din directive se referă la colectarea şi epurarea apelor uzate de la aglomerările cu mai mult de 2.000 de locuitori echivalenţi. Având în vedere prevederile, în cadrul procesului de negociere au fost stabilite perioade de tranziţie în funcţie de mărimea acestor aglomerări umane. Astfel, pentru aglomerările de peste 10.000 de locuitori echivalenţi, termenul de conformare pentru colectarea şi epurarea apelor uzate a fost stabilit la 22 decembrie 2015. Ca rezultat al acestor negocieri, legiferate prin Legea nr.157/2005 pentru ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005, s-a prevăzut că toate aglomerările umane de peste 10.000 de locuitori echivalenţi trebuie să respecte normele tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti (NTPA 011) până la data de 31 decembrie 2015, iar aglomerările umane cu o populatie cuprinsă între 2.000 şi 10.000 de locuitori echivalenţi să respecte aceleaşi norme tehnice până la 31 decembrie 2018. Ultima analiză făcută în ceea ce priveşte stadiul realizării lucrărilor de canalizare şi epurare a apelor uzate din aglomerările umane a scos în evidenţă faptul că un număr foarte mic de astfel de aglomerări se conformează cu condiţiile de descărcare impuse de normativele în vigoare, mare parte din acestea fiind încă în faza de realizare a investiţiilor.
La sfârşitul anului 2015, din cele 242 de staţii de epurare pentru aglomerări mai mari de 10.000 l.e., un număr de 55 staţii de epurare deţin trepte de epurare terţiare (epurare avansată pentru nutrienţi), iar dintre acestea doar 38 de staţii de epurare respectă condiţiile de descărcare a apelor uzate impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002. Rezultă că pentru 195 de aglomerări (inclusiv 19 aglomerări care nu au staţii de epurare), fie că trebuie acordate derogări şi după 31 decembrie 2015, fie trebuie aplicate penalităţi pentru nerespectarea standardelor în vigoare privind calitatea apelor epurate. În ceea ce priveşte aglomerările cu o populaţie echivalentă cuprinsă între 2.000 şi 10.000 de locuitori echivalenţi, din 1.629 de aglomerări doar 321 au staţii de epurare. Din acestea, doar 8 staţii de epurare respectă condiţiile de descărcare a apelor uzate impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002. Pentru o serie de aglomerări care au primit finanţare prin Programul Operaţional Mediu 2007 – 2013, s-a prelungit termenul de finalizare a implementării proiectului până la data de 30 iunie 2016, iar pentru alte aglomerări lucrările au fost fazate şi urmează a fi realizate până la sfârşitul anului.
Având însă în vedere că termenul până la care aglomerările umane cu mai mult de 10.000 de locuitori echivalenţi trebuia să se conformeze a fost depăşit, nu mai pot fi acordate derogări. În această situaţie, autorităţile administraţiei publice locale îşi vor diminua semnificativ capacitatea de susţinere şi cofinanţare a investiţiilor necesare pentru colectarea şi epurarea apelor uzate urbane, deoarece vor trebui să plătească penalităţi de până la 13 ori mai mari decât în prezent. Proiectul de lege prevede condiţiile de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, pentru folosinţele de apă care au un curs de realizare sau urmează să realizeze investiţii pentru infrastructura de apă uzată.
Se prevede posibilitatea stabilirii, în autorizaţia de gospodărire a apelor, a unor valori limită care să nu depăşească valorile limită din tabelul nr.1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aglomerările cu mai puţin de 10.000 de locuitori echivalenţi, care urmează să acceseze diferite fonduri de finanţare, lucrările şi termenele vor fi asumate de autoritatea administraţiei publice locale.
Autorizaţiile emise în baza acestei legi vor avea o valabilitate de maximum 5 ani, cu condiţia respectării termenelor de realizare a lucrărilor înscrise în acestea”, a precizat parlamentarul vâlcean.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ