Situaţia controalelor efectuate de către agenţii constatatori din cadrul ABA Olt pe teritoriul bazinului hidrografic Olt în anul 2016

0

Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie condusă de ing. Velicu Erămazu, prin Serviciul Inspecţiei Bazinale de Apă (IBA), controlează pe întreg teritoriul bazinului hidrografic Olt respectarea de către persoanele juridice sau fizice a legilor şi reglementărilor în vigoare din domeniul gospodăririi calitative şi cantitative a apelor, precum şi al siguranţei barajelor şi altor construcţii hidrotehnice.
Serviciul Inspecţia Bazinală a Apelor din cadrul ABA Olt şi Inspecţia Teritorială a Apelor din cadrul SGA Olt, Vâlcea, Sibiu, Braşov, Covasna şi Harghita, au efectuat în cursul anului 2016 un număr de 1.646 controale: 698 planificate şi 948 neplanificate. Din totalul controalelor planificate şi neplanificate au fost efectuate astfel: 246 balastiere, 57 acumulări/iazuri, 9 poluări, 109 salubrizări şi 1.225 alte situaţii. Tot în cursul anului 2016, au fost efectuate un număr de 301 controale tematice după cum urmează: Microhidrocentrale (MHC) – 108; alimentări cu apă şi staţii de epurare – 31; extragere agregate minerale – 43; acumulări C şi D – 11; igienizări cursuri de apă – 103 şi unităţi IPPC -5 (prevenirea şi controlul integrat al poluării).
Contravenţiile constatate şi sancţiunile aplicate de către agenţii constatatori în decursul anului 2016 au fost în număr de 192, dintre care: 157 avertismente, 35 amenzi în valoare totală de 1.350.000 lei. Suma încasată din amenzi: 325.000 lei. Petiţii şi reclamaţii verificate şi soluţionate de către agenţii constatatori au fost în număr de 183.
La nivelul judeţului Vâlcea, în perioada 01.01.2016-30.06.2016, reprezentanţii Inspecţiei Bazinale a Apelor din cadrul ABA Olt şi Inspecţia Teritorială a Apelor – SGA Vâlcea au efectuat un număr de 441 controale: 175 planificate şi 266 neplanificate. Dintre acestea, 73 de controale au fost efectuate la balastiere, 36 la salubrizări şi 332 în alte situaţii.Pe raza judeţului au fost aplicate un număr de 60 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 54 tip avertisment şi 6 amenzi contravenţionale în valoare totală de 195.000 lei, acestea fiind achitate.
“Modul în care sunt respectate de către persoanele juridice sau fizice legile şi reglementările în vigoare din domeniul gospodăririi apelor este permanent în atenţia noastră’’, a precizat Şef Serviciu IBA , ing. Daniel Băviţă.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ