Autorităţile, în alertă!
O arie protejată poate genera colapsul economiei vâlcene

Activitatea platformei chimice Râmnicu Vâlcea va intra în blocaj dacă Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea nu va obţine o nouă licenţă pentru exploatarea calcarului în zona Bistriţa-Costeşti. Această situaţie a fost generată de faptul că o parte protejată a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa se suprapune zonei miniere. Problemele au apărut odată cu HG 2151/2004 când, prin nişte calcule făcute din birou şi pe care nu şi le mai asumă nimeni, 16 hectare de calcar au fost incluse în parc

0

Un demers dificil
După ce, de-a lungul, anilor, conducerea parcului a acuzat EM Râmnicu Vâlcea că prin activitatea pe care o desfăşoară în Bistriţa-Costeşti afectează biodiversitatea zonei, mai ales din cauza emisiilor solide de praf survenite în urma extragerilor, s-a ajuns totuşi la concluzia că trebuie făcut ceva.
Ca atare, părţile au convenit asupra soluţiei modificării limitelor parcului, prin mărirea suprafeţei acestuia în partea centrală şi de est, contra scoaterii în afara ariei protejate a zonei în discuţie, aflată în partea de vest. Cum legislaţia europeană este extrem de dură în ce priveşte ariile protejate, rămâne de văzut dacă această soluţie, ce urmează să fie reglementată printr-o hotărâre de guvern, va putea fi pusă în practică.

Conducerea CJ Vâlcea solicită ajutorul ministrului mediului şi ministrului economiei
Zilele trecute, Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, a anunţat că a solicitat la cel mai înalt nivel rezolvarea cu celeritate a acestei situaţii alarmante: „Pentru rezolvarea problemei cu care se confruntă Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea în obţinerea unei noi licenţe de concesiune pentru exploatarea calcarului, materie primă necesară menţinerii în funcţiune a societăţilor de pe platforma chimică Râmnicu Vâlcea – Sud, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a solicitat oficial, atât domnului viceprim-ministru şi ministru al mediului, Daniel Constantin, cât şi domnului ministru al economiei, Alexandru Petrescu, să analizeze şi să întreprindă, cu celeritate, demersurile necesare preîntâmpinării unor probleme cu implicaţii economice şi sociale foarte grave la nivelul judeţului Vâlcea. Situaţia, a cărei rezolvare o solicită celor doi miniştri preşedintele Constantin Rădulescu, este generată de suprapunerea, pe o suprafaţă de cca 16 hectare, a perimetrului ariei naturale protejate (Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, înfiinţat în anul 2004) cu cel minier (cariera Bistriţa-Costeşti)”, precizează CJ Vâlcea într-un comunicat de presă.

Soluţia: modificarea limitelor parcului
Constantin Rădulescu a subliniat că dacă această problemă nu va fi rezolvată, reînnoirea licenţei de exploatare care expiră peste trei ani va fi imposibilă: „Având în vedere că suprapunerea constatată afectează zona de dezvoltare a treptelor superioare ale carierei, care trebuie să asigure menţinerea capacităţii de producţie pe termen mediu şi lung, fără rezolvarea acestei probleme, obţinerea de către Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea a unei noi licenţe de concesiune pentru exploatarea calcarului în zona Bistriţa-Costeşti, este imposibilă. Actuala licenţă a fost aprobată prin HG nr. 652/04.08.2000 şi este valabilă 20 de ani.
Deşi în timp au fost întreprinse numeroase demersuri şi intervenţii, atât la Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional, cât şi la Ministerul Mediului, corectarea erorii prin modificarea limitelor ariei naturale protejate nu s-a realizat. În momentul actual, s-a găsit varianta de soluţionare prin modificarea limitelor parcului, în sensul măririi suprafeţei acestuia în partea centrală şi de est, cu o suprafaţă de trei ori mai mare decât cea necesară pentru realizarea lucrărilor miniere, care va fi scoasă în afara parcului naţional în partea de vest.
De altfel, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea au iniţiat şi transmis, încă de anul trecut, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, proiectul de hotărâre de guvern privind modificarea limitelor Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, stabilite în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004, în vederea analizei, avizării şi supunerii spre adoptare. Deoarece de la rezolvarea problemei suprapunerii şi până la începerea efectivă a lucrărilor de exploatare vor fi necesari circa 2 ani pentru demersurile de obţinere a licenţei şi de pregătire a viitoarei exploatări, este imperios necesar să facem tot ce ţine de noi să convingem autorităţile competente să soluţioneze această problemă a Exploatării Miniere Râmnicu Vâlcea”, a opinat preşedintele CJ Vâlcea.

USG, Oltchim şi CET, în pericol
În cazul în care se va închide cariera de calcar, Uzina de Sodă Govora va trebui să găsească alt furnizor. Uzina cumpără anual de la EM Râmnicu Vâlcea circa 800.000 de tone de calcar. Oltchim este celălalt mare client care achiziţionează 120.000 de tone pe an. „Victimă colaterală” va fi şi CET Govora, care livrează abur celor două societăţi.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ