Participarea Colegiul Tehnic Energetic din Craiova la seminarul de contact despre echitate și incluziune în educația școlară

În urma unor etape succesive de selecţie, am participat, în perioada 20 noiembrie - 24 noiembrie 2016, la seminarul internaţional de contact „Equity and Inclusion in School Education”, la Malaga, în Spania.

0

Principalul scop al seminarului de contact a fost promovarea creării de parteneriate strategice (KA2) legate de echitate și incluziune în educația școlară. Seminarul de contact s-a adresat profesioniștilor din domeniul educației (educatori, profesori, directori, consilieri școlari etc.) și reprezentanții autorităților școlare.
Toţi  participanții au fost  interesați în proiectarea și implementarea metodologiilor de promovare a educației incluzive sau care lucrează cu echitate și incluziune care se ocupă cu oricare dintre motivele descrise în Ghidul programului Erasmus + 2016.
Au fost prezenţi profesori  din 14 ţări :Austria, Cipru, Croaţia, Macedonia, Germania, Letonia, Polonia, Franţa, Portugalia , Malta, Suedia , Spania, Slovacia şi România.
Recomand tuturor cadrelor didactice să aplice şi să participe la atelierele Erasmus + organizate de Agenţia Natională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, precum şi  seminarele de contact la nivel European , întrucât ele reprezintă o ocazie foarte bună de a găsi parteneri pentru implementarea proiectelor europene.
În acelaşi timp astfel de activităţi  sunt binevenite şi răspund mai multor nevoi de dezvoltare profesională şi  personală:
– Lămurirea mai multor aspecte legate de parteneriatele Erasmus+ KA2;
– Aprofundarea cunoştinţelor legate de Etwinning;
– Schimb de idei si de bune practictici privind realizarea incluziunii cu participanţi din aproape toate ţările prezente la seminar;
– Schimb de informaţii despre sistemele de invăţământ din Polonia, Croaţia, Franţa, Portugalia, Malta, Suedia , Spania ;
– Dezvoltarea competenţelor personale, în primul rând a celor cegate de exprimarea intr-o altă limbă- engleză , franceză, dar şi spaniolă.
Programul seminarului internaţional de contact a acoperit toate aspectele importante legate de iniţierea şi scrierea unui proiect Erasmus+ KA2.
În ce mă priveşte, voi acorda o atenţie deosebită activităţilor de diseminare a acestui eveniment de top , organizat la inalte standarde de calitate de Agenţia Natională Spaniolă, de SEPIE ( Servico Espaniol para la Internaciolizacion de la Educacion ). Evenimentul a fost finaţat de Comisia Europeană.
Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenţia Natională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

Profesor Lulache Mariana,
Colegiul Tehnic Energetic din Craiova

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ