Potrivit documentaţiei întocmite de angajaţii municipalităţii, „noul serviciu public denumit „Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova” se înfiinţează prin reorganizarea Direcţiei administraţie publică şi asistenţă socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, în serviciu public cu personalitate juridică, cu preluarea structurilor funcţionale şi a personalului de specialitate cu atribuţii de asistenţă socială. Serviciul public va funcţiona în temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului României nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare. Direcţia publică comunitară de asistenţă socială a municipiului Craiova va funcţiona ca serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi va avea ca obiect de activitate acordarea de prestaţii sociale şi servicii sociale cu caracter primar şi specializate”.

Direcţie nouă în domeniul asistenţei sociale
Din fosta Direcţie de administraţie publică şi asistenţă socială, Serviciul de administraţie publică va trece în subordinea secretarului municipiului Craiova, iar cel de protecţie civilă în subordinea primarului, restul serviciilor, birourilor şi compartimentelor urmând a face parte din noua structură. Direcţia nou- înfiinţată va avea printre atribuţii: identificarea nevoii sociale individuale, familiale şi de grup; informarea despre drepturi şi obligaţii; măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială; consiliere socială şi juridică; îngrijire socio-medicală de natură socială (servicii de bază şi suport); alocaţii familiale; alocaţii de stat; alocaţii complementare; alocaţii de susţinere pentru familia monoparentală; indemnizaţia pentru creşterea copilului; venitul minim garantat; gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun cuvenită persoanelor cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora; indemnizaţia cuvenită părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal. „Organigrama Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova va cuprinde un număr total de 46 posturi structurate astfel: 45 funcţii publice, din care 3 funcţii publice de conducere şi 42 funcţii publice de execuţie, precum şi 1 funcţie contractuală de execuţie”, se arată în raportul anexat proiectului de hotărâre.

41 de posturi noi la Patrimoniu şi DIT
În urma reorganizării, edilii eliberează un număr de 41 de posturi în organigrama municipală, plafonată la un număr maxim de 614 posturi. „Având în vedere faptul că se propune înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, denumită Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, începând cu data de 01.01.2017, precum şi preluarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, respectiv director executiv, Serviciul Stabilire ajutor social şi protecţie socială, Compartimentul Centrul social comunitar, politici de asistenţă socială şi parteneriate şi Biroul Alocaţii, indemnizaţii, ajutoare încălzire locuinţe, cele 41 posturi rezultate în urma reorganizării Direcţiei Administraţie Publică şi Asistenţă Socială vor fi distribuite către unele structuri funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova. Două dintre direcţiile actuale din aparatul primăriei vor absorbi surplusul de posturi, principala beneficiară fiind Direcţia de impozite şi taxe a Primăriei Craiova. Astfel, potrivit proiectului de modificare a organigramei municipale, se propune înfiinţarea, în cadrul Serviciului patrimoniu, Direcţia patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, a 8 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, precum şi înfiinţarea, în cadrul Direcţiei impozite şi taxe, a 33 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ