„Oltenia Preistorică“ – într-o nouă abordare expoziţională, la Muzeul Olteniei

Muzeul Olteniei Craiova, în colaborare cu Consiliul Judeţean Dolj, anunţă finalizarea şi deschiderea către public, la Secţia istorie-arheologie, a unor noi expoziţii grupate sub genericul Oltenia Preistorică – în completarea celor deschise în luna martie a acestui an, cunoscute sub numele Redescoperă Istoria. Se încheie, practic, un alt capitol din amplul proiect de modernizare a expoziţiilor Secţiei istorie-arheologie din cadrul Muzeului Olteniei, proiect susţinut şi finanţat de administraţia judeţeană.

0

Expoziţiile, organizate într-un spaţiu neconvenţional pentru publicul craiovean (subsolul clădirii Secţiei de istorie-arheologie), reprezintă un periplu prin preistoria spaţiului geografic delimitat de Carpaţi, Dunăre şi Olt, fiind prezentată într-un concept original viaţa comunităţilor omeneşti începând din Epoca Paleolitică (cca. 35.000-15.000 a. Chr.), de-a lungul Epocii Neolitice (cca. 6600-3700 a.Chr.) şi până în Epoca Bronzului (cca. 3700-1200 a.Chr.).
Expoziţia, prin tematică şi modul de expunere, îşi propune să provoace la dialog şi interactivitate vizitatorii care vor avea, de acum, posibilitatea să admire craniul de Homo Sapiens ce are o vechime de aproximativ 30.000 de ani, una dintre cele mai valoroase piese din colecţiile Muzeului Olteniei, craniu descoperit în Peştera Muierii, Baia de Fier, judeţul Gorj – peşteră, reprodusă parţial (butaforie) într-unul din spaţiile expoziţionale. Discursul expoziţional continuă în interiorul unei reproduceri de locuinţă neolitică (butaforie) descoperită la Cârcea (judeţul Dolj), acolo unde se găseşte una dintre cele mai vechi aşezări de acest fel din România. De asemenea, aici sunt puse în evidenţă unele dintre cele mai vechi vase ceramice, pictate şi modelate cu mâna, descoperite la Cârcea (judeţul Dolj) sau Grădinile (judeţul Olt), topoarele de piatră neolitice de la Toceni (judeţul Dolj), precum şi mai multe figurine antropomorfe şi zoomorfe, fiind prezentată astfel, într-un mod fericit, simbioza dintre sfera materială şi spirituală, atât de caracteristică acestor comunităţi umane.
Perioada de tranziţie de la Neolitic la Epoca Bronzului este reprezentată de reconstituirea unui atelier metalurgic (butaforie), deoarece, în această perioadă, oamenii descoperă şi încep să folosească metalul – cuprul, dar şi  de reconstituirea unei movile funerare – mormânt caracteristic epocii, cu piese specifice care erau depuse alături de defuncţi. Prin prezentarea acestei perioade, publicul va înţelege corect fenomenul indo-europenizării continentului nostru, momentul când începe să se contureze identitatea europeană.
Ultima parte a acestei expoziţii este dedicată populaţiilor care au trăit şi au creat în cadrul aşa-zisei culturi Cârna – Gârla Mare, din Epoca Bronzului. Numeroase descoperiri atribuite acestei culturi au fost făcute de-a lungul sectorului oltean al văii Dunării. Având în vedere faptul că această cultură este mai bine cunoscută datorită cimitirelor de incineraţie (aşa-numitele „câmpuri de urne”), printre cele mai importante numărându-se cele descoperite în judeţul Dolj, la Cârna, Bistreţ şi Ghidici, a fost recreat într-un spaţiu expoziţional special, în mărime naturală, o porţiune a unui astfel de câmp de urne (butaforie), cu morminte ce conţin numeroase vase-ofrande necesare defunctului în „Lumea de Dincolo”.  Ceea ce impresionează mai presus de orice este însă ceramica. Prin formele şi motivele decorative, ea atinge în această perioadă a preistoriei rangul de artă.
Realizată într-o manieră modernă, accesibilă diferitelor categorii de vizitatori, expoziţia Oltenia Preistorică reprezintă o invitaţie adresată publicului pasionat de istoria veche.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ