Senatorul Claudia Banu, iniţiativă legislativă privind simplificarea vânzării terenurilor extravilane agricole

„Am depus împreună cu colegii mei senatori PNL, Laura-Iuliana Scântei, Alin Gorghiu şi Cristian Niculescu Ţâgărlaş, o iniţiativă legislativă mult aşteptată de cei afectaţi de modificările aduse de PSD Legii nr.17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan”, a anunţat recent senatorul PNL de Vâlcea, Claudia Banu.

0

„Se restrânge numărul de preemptori”
 Potrivit parlamentarului liberal, modificările au blocat procedurile administrative prealabile vânzării terenurilor extravilane agricole, au generat birocraţie şi taxe fiscale suplimentare pentru proprietarii vânzători, dar şi pentru eventualii cumpărători.
„Prin noul proiect susţinut şi de ceilalţi colegi parlamentari USR PLUS, UDMR şi minorităţi, se restrânge numărul de preemptori”, susţine Claudia Banu (n.r: Dreptul de preempţiune conferă preferinţă unei persoane numite preemptor la cumpărarea unui bun, la preţ egal, atunci când proprietarul acestuia îl vinde). De exemplu, dreptul de preempţiune al chiriaşului la cumpărarea apartamentului pe care l-a închiriat.
Dreptul de preempţiune este un mecanism juridic care de regulă reprezintă o voinţă legală (ce depăşeşte interesele părţilor contractante, dar care, în principiu, operează cu respectarea condiţiilor contractuale).

Senatorul Banu a precizat că, pentru a simplifica procedura, preemptorii ar urma să fie clasificaţi astfel:
• preemptori de rang I: coproprietarii; soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv;
• preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private, dacă aceste investiţii sunt notate în Cartea Funciară;
• preemptori de rang III: arendaşii;
• preemptori de rang IV: proprietarii terenurilor agricole care au cel puţin o latură comună, în tot sau în parte, cu terenul supus vânzării;
• preemptori de rang V: tinerii fermieri;
• preemptori de rang VI: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.

Alte precizări importante

„Arendaşul care doreşte să cumpere terenul agricol situat în extravilan trebuie să deţină această calitate pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă valabil încheiat cu cel puţin şase luni înainte şi înregistrat potrivit dispoziţiilor legale, la momentul afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei. Iniţiativa reduce şi termenele pentru realizarea procedurii prealabile vânzării (de ex. obligaţia de afişare a ofertei de vânzare pentru 30 de zile, în loc de 45 zile cum este în prezent).
O prevedere importantă priveşte eliminarea supraimpozitării, adică a impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare.
Ţin să precizez că terenurile agricole situate în intravilan şi terenurile agricole situate parţial în intravilan şi parţial în extravilan, care formează un singur imobil, identificat printr-un singur număr cadastral, nu intră sub incidenţa prezentei reglementări.
Este un proiect bine-venit, care prioritizează şi oferă, de asemenea, posibilitatea dezvoltării sănătoase pentru tinerii fermieri, în concordanţă cu normele europene aplicabile”, a precizat parlamentarul PNL.

Facebook Comments