Volum dedicat albanezilor din România, publicat la ISPMN Cluj-Napoca

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (ISPMN), de la Cluj-Napoca, a lansat, în Colecția Minorități, un volum dedicat comunității albaneze din România. Realizat pe parcursul anilor precedenți și definitivat în anul pandemiei, 2020, volumul „Albanezii din România” este coordonat de cercetătoarea Plainer Zsuzsa și cuprinde articole și studii semnate de reprezentanți ai comunității albaneze contemporane din România, dar și de cercetători ai istoriei și culturii minorității albaneze.

0

Cele mai multe materiale aparțin unor oameni de cultură care activează în cadrul Asociației Liga Albanezilor din România (ALAR), organizația reprezentativă a minorității naționale albaneze, inclusiv la nivel politic, în Camera Deputaților.
De altfel, deputatul ALAR, Bogdan-Alin Stoica, a salutat apariția volumului și a mulțumit autorităților pentru preocuparea de a reliefa și promova istoria și viața curentă a minorităților naționale: „Lucrarea apărută la Cluj-Napoca este rezultatul eforturilor Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, o instituție a statului român a cărei simplă existență este o dovadă a preocupării pe care România o manifestă în ceea ce privește problematica minorităților naționale. Ne bucurăm că Institutul a abordat acum comunitatea albaneză și, în plus, ne bucurăm că Asociația Liga Albanezilor din România a reușit să ofere cea mai mare parte a materialelor incluse în volum, sub semnătura doamnei Renata Topciu și a domnilor Luan Topciu, Marius Dobrescu și Radu Săvulescu. Desigur, de mare valoare sunt și contribuțiile doamnei Cristia Maksutovici și ale regretatului lider al comunității albaneze, domnul Gelcu Maksutovici”, a precizat deputatul Stoica.

Volumul „Albanezii din România” numără peste 200 de pagini și cuprinde următoarele materiale:

– Plainer Zsuzsa, Cuvânt-înainte
– Cătălina Vătășescu, Introducerea lectorului
– Plainer Zsuzsa, Studiu introductiv. De la „Lumina” până la „Atletul albanez” momente din istoria comunității albaneze din România
– Radu-Cosmin Săvulescu, Asociația Liga Albanezilor din România
– Marius Dobrescu, Istoria comunității albaneze din România povestită de ea însăși
– Gelcu Sefedin Maksutovici, Albanezii din România. Scurtă istorie
– Renata Topciu, Despre relațiile lingvistice româno-albaneze
– Luan Topciu, Privire asupra relațiilor bilaterale dintre România și Albania
– Cristia Maksutovici, Presa albaneză din România
– Renata Topciu, Repere ale vieții culturale a comunității albaneze din România în secolele XIX-XX
– Marius Dobrescu, Instituții culturale albaneze în România.

Facebook Comments