Compania de apă Oltenia a semnat primul contract de lucrări care vizează Craiova

Compania de Apă Oltenia a semnat marţi, 29 septembrie, contractul de execuţie lucrări cu numărul 8 în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj, în perioada 2014-2020“.

0

Este vorba despre CL 15 – Proiectare şi execuţie branşamente în municipiul Craiova, primul dintre contractele care vizează Craiova. Licitaţia a fost câştigată de FLUID GROUP HAGEN din Satu Mare, la o valoare de 25.124.500 RON (fără TVA). Lucrările aferente contractului „DJ-CL-15 Proiectare şi execuţie branşamente în municipiul Craiova” cuprind achiziţia şi montarea a 1.004 cămine de apometru complet echipate, achiziţia şi montarea unui număr de 22.442 apometre, incluzând şi înlocuirea celor existente, unde este cazul, precum şi achiziţia şi montarea instalaţiei automate de verificat contoare DN 15 – DN 50 mm.


Contractul prevede elaborarea Proiectului Tehnic, elaborarea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiilor şi avizelor necesare execuţiei; lucrări de construcţie; furnizare şi montaj echipamente; testare şi punere în funcţiune a acestora, precum şi remedierea eventualelor defecţiuni apărute în perioada de garanţie. Durata de proiectare şi execuţie a lucrărilor şi de punere în funcţiune a instalaţiilor este de 30 de  luni, iar perioada de garanţie este de 36 de luni.

Investiţiile cuprinse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj, în perioada 2014-2020”, în valoare de peste 445 milioane de euro, reprezintă un efort de a asigura un grad apropiat de 100% de acoperire cu servicii centralizate de apă şi apă uzată în zona de operare a Companiei de Apă Oltenia. În municipiul Craiova sunt prevăzute lucrări cu o valoare totală de peste 100 milioane de euro atât în sectorul de apă potabilă, cât şi în cel de canalizare.

Facebook Comments