Votați pentru continuitate Constantin Lițoiu!

0

Prin muncă și perseverență, am arătat că se poate! Îmi depun din nou candiatura pentru un nou mandat de primar. Deși am facut tot ce mi-a stat în putință pentru rezolvarea problemelor localității, deși am accesat fonduri europene și guvernamentale pentru investiții, deși localitatea Zătreni este o localitate cu oameni harnici și gospodari, deși am avut sprijinul dumneavoastră, al consilierilor locali, al angajaților din subordine, cu credință și speranță în Dumnezeu, nu am reușit să rezolv toate problemele pe plan local îndeosebi cele legate de investiții. Mai sunt multe de făcut și am convingerea că le vom face pentru că vreau, știu și pot să fac lucruri frumoase și utile pentru localitatea Zătreni. Eu îmi doresc să realizez cât mai multe lucruri frumoase pentru comuna mea și pentru semenii mei, motiv pentru care candidez încă odată la functia de primar al comunei Zătreni, având convingerea că pot face din comuna Zătreni o localitate așa cum merită să fie, frumoasă și prosperă așezată la loc de cinste pe harta judetului Vâlcea. Eu candidez și mă pun la dispoziția dumneavoastră cu mintea, cu trupul, cu sufletul și cu timpul meu iar dumneavoastra alegeți.

Proiecte propuse pentru mandatul 2020-2024

1. Extinderea reţelei de distribuţie gaze pe o lungime de 15 km

 2. Foraj puţ apă la adâncime de 250 m, sursă de apă tampon pentru asigurarea apei necesare consumului

 3. Extinderea rețelei de alimentare cu apă pentru 3 km în zonele neacoperite din Mecea Vale şi Zătreni de sus strada Piatra

 4. Asfaltare drum Mecea – Ghioroiu 3,5 km prin Compania Naţională de Investiţii

5. Construire Gradiniţă cu program prelungit

6. Construire şi modernizare bază de agrement pe terenul cumpărat de la fostul SMA Zătreni – piscina şi zona de spectacole în aer liber prin Compania Naţională de Investiţii

7. Construcţie Dispensar Uman şi o secţie pentru situaţii de urgenţă

 8. Reabilitarea unei scoli dezafectate şi transformarea acesteia în Centru pentru persoane fără adăpost sau pentru izolare pe timpul epidemiilor

9. Construcţia unui pod peste râul Olteţ la Dimon

10. Modernizarea Sediului Administrativ prin Compania Naţională de Investiţii

11. Construirea unei săli de sport pentru eleviiŞcoalii Zătreni

12. Construire de şanţuri betonate pentru toate drumurile din localitate; Administrație.

 Ușa primarului va fi deschisă în permanență pentru oricine și oricând;

 Transparență decizională;

Transparență în ceea ce privește cheltuirea banului public;

Îmbunătățirea relațiilor între funcționarul public și contribuabil;

Comportament și conduită ireproșabilă a personalului din primărie față de persoanele fizice;

Rezolvarea problemelor cetățenilor într-un timp cât mai scurt;

 Ședințele de consiliu local vor fi publice și pot participa și cetățeni cu inițiative benefice localității.

Domeniul agricol.

Sprijinirea tinerilor fermieri pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării întreprinerilor mici şi mijlocii;

Sprijinirea producătorilor agricoli pentru obţinerea de subvenţii în agricultură;

Iniţiativa şi sprijinul pentru înființarea unei Asociaţii cu profil agricol;

 Decolmatarea şi amenajarea tuturor canalelor de colectare şi scurgere a apelor de pe culturi; Amenajarea drumurilor agricole şi de tarla;

Amenajarea drumurilor forestiere.

Am început, continuăm și vom finaliza acțiunea de cadastrare a terenurilor agricole și forestiere, gratuit.

Domeniul social.

a) sprijinirea persoanelor învârstă pentru combaterea izolării sociale,a sentimentului de singuratate şi a sărăciei;

b) alcătuirea unui grup de voluntari pentru ajutorarea persoanelor singure şi vulnerabile, în sensul acordării sprijinului pentru asigurarea cu: medicamente, alimente,servicii,etc. Realizarea unui proiect pentru Dezvoltarea servicilor sociale de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu;

 c) Sprijinirea cu fonduri şi materiale a instituţiilor de cult pentru reabilitarea şi modernizarea lăcaşurilor de cult şi cimitirelor şi a drumurilor de acces către acestea;

d) Acordarea de ajutoare financiare şi materiale pentru situaţii deosebite (ajutor de deces, incendii, inundaţii calamităţi naturale, burse de merit şi burse sociale pentru elevi).

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena Întreprindere Individuală, Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments