FAPTE NU VORBE!

0

DRAGII MEI,

     Alegerile locale din acest an reprezintă cel mai bun moment de analiză a activității Administratiei Publice Locale din comuna noastră, în mandatul meu de Primar 2016-2020 în comparație cu activitatea administratiei publice locale a comunei noastre,  codusă până în anul 2016 de baronii locali ai PSD-ului și de clientela politică a  acestuia.

     Schimbarea profundă în bine in ultimii 4 ani cât eu am coordonat și administrat localitatea nostră, se observă cu fiecare zi care trece prin îmbunătățirea conditiilor de trai și îndeplinirea cu profesionalism si responsabilitate a serviciilor oferite dumneavoastră de către toate institutiile publice care își desfășoară activitatea în localitatea noastră cu un singur scop, creșterea gradului de acces  al cetățeanului la o relație corectă contribulabil – instituție publică.

     Cred că am reușit în bună masură schimbarea astfel încât nivelul ți condițiile de trai din comuna noastră să se apropie de nivelul de trai de la oraș, de asemenea am vegheat asupra unui principiu foarte important si anume: îmbunătățirea accesului și calității servciiilor pentru cetățenii comunei noastre.

     Valorile comune ale administrației publice locale nu pot fi decat: Etica, Transpaența, Integritate si Responsabilitate.

    Asigurarea accesului la servcii esentiale a întregii populații cum ar fi: infrastructura rutieră locală, utilităti, educație, sistem sanitar și conservarea patrimoniului cultural, au fost obiectivele principale ale mandatului meu de Primar.

    Printre multele proiecte realizate în mandatul precedent aș aminti: drumuri asfaltate în toate satele comunei, construirea a trei poduri si terminarea lucrărilor la încă trei poduri peste pârâul Aninoasa si pârâul Cerna, automatizarea sistemului de apă, forarea unui puț în satul Dianu, modernizarea iluminatului public, reabilitarea și modernizarea școlilor din comună, modernizarea terenului sintetic și schimbarea suprafeței de joc și montarea unui gard protector, reabilitarea și modernizarea dispensarului medical si înființarea unui cabinet stomatologic, accesul la internet și serviciul de telefonie mobilă este omniprezent în localitatea noastră prin serviciile oferite de firma DIGI  RDS&RCS care a venit ca și concurent pe piața a firmei AKTA care deținea monopol absolut asupra comunei noastre și din acest motiv acum prețurile pentru serviciile de bună calitate oferite au scazut cu 50 % sub preț.

     Încă din copilarie am învățat un lucru foarte important: ,,FARĂ AJUTORUL LUI DUMNEZEU NU SE POATE REALIZA NIMIC,,

    Din acest motiv pe tot parcursul mandatului meu de Primar am acordat sprijin tuturor problemelor cu care s-au confruntat parohiile din comuna noastră și în colaborare cu preoții parohi am reușit să realizăm foarte multe investiții la toate bisericile și cimitirele din comuna noastră.

    Am reușit de asemenea construirea monumentului eroilor din satul Dianu și reabilitarea tuturor celorlalte monumente ale eroilor din comună.

    Pentru mandatul de Primar 2020-2024 va propun ca împreună să facem ca binele să intre în viața tuturor și să arătăm că acțiunile noastre de dezvoltare, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare a comunității noastre sunt principalele priorități.

   Proiecte si obiective principale de viitor:

   Continuarea asfaltării tuturor drumurilor din comuna noastră în așa fel încât în anul 2024 să nu mai existe niciun metru de drum pe care circulă cetățenii și autovehiculele neasflatat.

     Reabilitarea și intreținerea drumurilor de tarla care asigură accesul cetatenilor la terenurile agricole si forestiere in toata comuna noastră.

   Reabilitarea drumului comunal DC 132 Stroești – Dianu prin amenajarea cu un covor asfaltic.

   Reabilitarea drumului comunal DC 131 Stroești – Obrocesti prin amenajare cu covor asfaltic.

   Reabilitatrea si modernizarea drumurilor care fac legatura între comunele Cernișoara si Maldarești.

    Finalizarea lucrărilor la cele trei poduri și punerea în siguranță a podului din punctul ,,La Roșu,, peste cele doua pârâuri Aninoasa și Cerna.

     Construirea de locuri de joacă pentru copii și teren multifuncțional cu suprafata sintetică în satele: Ciresu, Pojogi-Cerna si Dianu.

    Construirea unui loc de joacă pentru copii in satul Obrocești.

     Executarea proiectului retelei de canalizare din comuna noastra in functie de relief si grupuri de locuinte prin metoda VACUM si microstatii de tratare, unde permite relieful si fose septice vitanjabile subventionate in totalitate de stat acolo unde relieful nu o permite.

     Executarea a doua foraje în satele Dianu si Pojogi-Cerna în vederea asigurării necesarului de apă potabilă pentru locuitorii comunei noastre și menținerea prețului actual, întrucît costurile actuale necesarului de apă potabilă de la forajele din Comuna Slatioara depășesc cu mult încasările.

      Înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în comuna noastră, un obiectiv major ți prioritar pentru mandatul următor.

      Modernizarea unităților școlare și asigurarea utilitatilor necesare în vedrea obținerii autorizatiilor sanitare de funcționare.

      Asigurarea încălzirii în unitățile țcolare cu pompe de caldură (energie verde), în vederea reducerii consumului de energie electrică, lemne și cărbune.

     Asigurarea de dispozitive electronice cu conexiune la internet pentru elevi și pentru cadre didactice.

     Asigurarea mijlocelor de transport necesare deplasării la școală a elevilor prin achiziția a unui microbuz scolar cu 27 de locuri.

      Dotarea școlilor cu sistem de supraveghere video în vederea asigurării măsurilor de securitate și protecșie a elevilor, prevenirea și reducerea faptelor antisociale în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ școlar.

    Dezvoltarea unui pachet de programe privind limitarea efectelor pandemiei de coronavirus.

     Asigurarea standardelor educaționale prin formarea continuă a cadrelor didactice, dotarea materială a școlilor și o bună funcționare administrativă.

     Organizarea unor activități extrașcolare cu caracter social, cultural, sportiv.

    Înființarea unui punct sanitar în fiecare sat din comună și dotarea cu mobilier necesar desfășurării activității medicilor de familie și prezenta acestora cel putin o dată pe săptămână.

    Dotarea cabinetelor medicale din dispensarul uman cu aparatură medicală și mobilier specific în funcție de nevoile si prioritățile acestora.

    Înfiintarea unui cabinet de recoltare a probelor si efectuare a analizelor medicale în incinta dispensarului uman din comuna noastră.

    Continuarea colaborării extraordinare cu preoții parohi din comuna noastră  în vederea întreținerii și realizării de noi investiții în parohiile pe care le păstoresc.

    Sprijinirea organizării marilor sărbatori religioase și praznicelor bisericești.

     Reabilitarea ți modernizarea țcolilor din satele: Dianu, Obrocești, Pojogi-Cerna și concesionarea cu titlu gratuit preoților parohi în vederea înființării a unor sedii de patrimoniu cultural, în vederea promovării tradițiilor, creației populare, expoziții de fotografii, pictură și obiecte de artă din comuna noastră.

     Reabilitarea, modernizarea și dotarea tuturor caminelor culturale în vederea desfășurării în cele mai bune condiții a evenimentelor care au loc in comuna noastră.

     Continuarea bunei colaborări cu agenții de poliție din comună în vederea asigurării siguranței cetățenilor și rezolvarea cu celeritate a problemelor cetățenilor care intră în competența organelor de poliție.

    Împreună cu dumneavoastră imi doresc să continuăm modernizarea și înfrumusețarea localității noastre pentru un nivel de trai la standarde europene.

    Alegeți un bun gospodar, un bun creștin, un om responsabil și un bun organizator în administrația publică locală.

     Cu stimă și deosebit respect,

PRIMARUL COMUNEI STROEȘTI,

CIOLACU TOMA

    Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena Întreprindere Individuală , Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments