Platforma-program a candidatului PNL la funcția de primar al comunei Prundeni, ION NISTORESCU

0

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1. Deschidrea “Centrelor de Asistenţă Socială” în cele trei sate ale comunei Prundeni, respectiv: Prundeni, Zăvideni şi Călina;

2. Cadrele medicale actuale se vor deplasa de două ori pe săptămână la aceste centre şi vor asigura asistenţă gratuită bătrânilor şi copiilor de vârstă mică;

3. Persoanele angajate ale primăriei Comunei Prundeni se vor deplasa la bătrânii care nu au pe nimeni şi le vor acorda o mână de ajutor;

4. De Paşte şi de Crăciun, familiile defavorizate vor primi produse agro-alimentare, trăind şi ei alături de ceilalţi cetăţeni ai comunei bucuria acestor măreţe zile din viaţa comunităţii din care fac parte;

5. Vom încerca să asigurăm, de la Bugetul Primăriei, o masă caldă persoanelor cu handicap-bătrâni, tineri şi copii.

ÎNVĂŢĂMÂNT:

1. Reabilitatrea de urgenţă a Şcolii Gimnaziale Prundeni, deoarece a ajuns o ruină, cu toate că s-au cheltuit sume enorme pentru ea, devenind funcţională, elevii nu vor mai fi împrăştiaţi prin toată comuna;

2. Baza Sportivă de la Şcoala Gimnazială Prundeni va fi reamenajată şi deschisă permanent, elevii putând practica sporturi şi în timpul liber;

3. Se vor acorda burse elevilor de Crăciun şi de Paşte;

4. Se va face un program de meditaţii gratuite, la Şcoală, cu elevii supradotaţi dar şi cu cei cu coeficient de inteligenţă mai scăzut;

5. Se va derula programul “School after School” pentru clasele I-IV, pe banii primăriei, elevii urmând să servească o masă caldă după ore şi îşi vor putea face şi temele de a doua zi, în prezenţa cadrelor didactice, până la orele 15.00, după care vor fi duşi acasă cu autocarele primăriei;

6. Familiile care au mulţi copii şi posibilităţi materiale minime vor beneficia de ajutor social din partea primăriei;

7. Se vor oferi cadouri copiilor de Crăciun şi de 1 Iunie – Ziua Copilului;

8. Cadrele didactice care au o misiune nobilă în societate, vor fi respectate şi ajutate în formarea elevilor;

9. Prin toate aceste activităţi, vom căuta să înlăturăm migraţia copiilor de la ţară la oraş;

10. Vom asigura tot sprijinul logistic necesar pentru întreprinzătorii privaţi care doresc să înfiinţeze o şcoală postliceală de arte şi meserii.

DOMENIUL CULTURAL ŞI SPORTIV:

1. Se va amenaja Baza Sportivă din satul Călina;

2. Se va înfiinţa din nou echipa de fotbal “Prima Prundeni” şi se va înscrie în competiţia judeţeană;

3. Se vor organiza competiţii sportive de handbal, fotbal şi baschet, pe baza sportivă de la Şcoala Gimnazială Prundeni;

4. Se va reamenaja Căminul Cultural Prundeni, se va menţine grupul vocal “Mândrele” din Prundeni, se va alcătui o echipă de dansuri populare din elevii claselor V-VIII. Ele vor reprezenta comuna Prundeni la diferite concursuri şi festivaluri.

AGRICULTURĂ:

1. Voi sprijini necondiționat cetățenii  din localitate care detin stupi sau care vor avea stupine in viitor, pentru a pune baza unei Asociatii Apicole în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile pentru infiintarea unei linii tehnologice de procesare a mierii;

2. Identificarea de ONG in vederea sprijinirii persoanelor care vor să dezvolte stupine prin contracte de parteneriat;

3. Încurajarea micilor producători prin realizarea de centre de colectare și distribuire a produselor.

DIVERSE:

1. Se va face o piaţă agro-alimentară, unde se vor putea vinde de toate şi un târg de săptămână în satul Zăvideni;

2. Pământurile rămase părăsite în punctul Groşarea vor fi împădurite cu salcâmi de către primărie;

3. Se va îngriji izlazul comunal, se va împrăştia îngrăşăminte şi se vor sprijini locuitorii în vederea creşterii animalelor;

4. Se vor termina de asfaltat toate uliţele comunei;

5. Se vor depune proiecte pentru: finalizarea reţelei de alimentare cu apă, canalizare, gaz metan, colectarea deşeurilor de orice natură ar fi acestea;

6. Se vor face trotuare pe marginea şoselei principale, pentru deplsarea cetăţenilor, deoarece este o circulaţie foarte mare de autovehicule ceea ce îi pune pe oameni frecvent în pericol;

7. Angajările salariaţilor primăriei se vor face  conform studiilor corespunzătoare, competenţă şi se va ţine seama de locuitorii comueni, în primul rând;

8. Primăria va colabora foarte fructuos cu şcoala şi biserica, organizând activi­tăţi comune în scopul comunităţii;

9. Atragerea de investitori  străini şi construirea în Punctul Călina – Fosta Balastiere, a unei fabrici de conserve care să folosească materii prime: carnea – Băbeni, Legume – Grădinari, Sfeclă Roşie, Struguri, Căpşuni, Cireşe şi alte comune – Comuna Prundeni. Aceasta presupune cel puţin 200 de noi locuri de muncă ce ar fi înfiiţate la nivelulul comunei Prundeni;

10. Investitorului i se pune la dispoziţie apă curentă, gaz metan, canalizare, curent electric, şosea asfaltată de către Comuna Prundeni;

11. Se va deschide un club al pensiona­rilor şi unul al tinerilor, aceştia urmând a fi sprijiniţi în toate domeniile, având prioritate la angajare, iar noi vom trata cu prioritate absolut toate propunerile lor;

12. Se va înfiinţa o linie telefonică directă prin care toţi cetăţenii care doresc să ne poată comunica mai repede neajunsurile lor şi problemele ce se ivesc pe raza comunei Prundeni, indiferent de ce natură ar fi acestea.

13. Se vor reduce toate taxele şi impozitele.

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments