Dragi galiceni,

0

Votaţi Primar Florea Udrea!

Votaţi echipa de consilieri a PNL!

Votaţi lista PNL pentru Consiliul Judeţean!

Ce trebuie URGENT realizat în localitate…

 • Introducerea canalizării, acolo unde nu există
 • Introducerea apei curente, în toate zonele
 • Realizarea cadastrului general
 • Introducerea gazelor naturale
 • Asfaltarea şi modernizarea drumurilor săteşti
 • Modernizarea drumurilor agricole
 • Construirea unei case de cultură
 • Construirea unei săli de sport

Proiecte pentru  satul Galicea

(Strada principală, Gelep, Dealul Galicei)

 1. Amenajarea centrului civic (zona stadionului)
 2. Introducerea gazelor naturale
 3. Asfaltarea şi modernizarea drumurilor săteşti, a străzilor Măceşului, Părului, Croitorului şi Cimitirului
 4. Introducerea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în tot satul
 5. Modernizarea iluminatului public
 6. Reamenajarea fântânilor publice
 7. Darea în folosinţă a sistemului de canalizare
 8. Amenajarea staţiilor de transport în comun
 9. Modernizarea terenului de fotbal şi handbal
 10. Amenajarea Parcului „Zăvoi” şi a spaţiului unde se organizează târgurile anuale, pentru a da un plus de valoare zonei
 11. Amenajarea islazului „Gelep”
 12. Demersuri pentru decolmatarea pârâului  Topolog
 13. Vreau să construiesc două popasuri turistice, în Ostroveni şi Dealul Galicei, pentru ca zona să fie mult mai atractivă pentru toţi cei care traversează localitatea
 14. Modernizarea drumurilor agricole
 15. Noi investiţii la şcoală şi grădiniţă, pentru a le asigura copiilor cele mai bune condiţii şi de a creşte calitatea actului educaţional

Proiecte pentru  satul Valea Râului (Plămânda)

 1. Introducerea apei şi a canalizării, investiţii care sporesc gradul de confort al locuitorilor
 2. Proiect de introducere a gazelor naturale, investiţie promovată de Guvernul PNL
 3. Asfaltarea drumurilor săteşti (străzile Hotarului, Învăţătorului, Stejarilor, Teilor, Albinei şi nu numai)
 4. Reamenajarea Străzii Obogenilor
 5. Demersuri pentru asfaltarea drumului judeţean 678 D – Podul Rudenilor
 6. Modernizarea iluminatului public
 7. Reamenajarea terenului de sport
 8. Amenajarea a două popasuri turistice (la Valea Voicului şi Schitul Flămânda), pentru a pune în evidenţă acest zone deosebit de frumoase
 9. Parcare publică în faţa Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
 10. Decolmatarea şanturilor, pâraielor şi gârlelor
 11. Reabilitarea drumurilor agricole, pentru ca cetăţenii să-şi poate aduce recoltele în condiţii optime
 12. Vom sprijini mereu terminarea lucrărilor la bisericii şi vom moderniza punctul sanitar

Proiecte pentru satul Cocoru

 1. Introducerea reţelei de canalizare
 2. Introducerea gazelor naturale, o investiţie de viitor şi o prioritate pentru Guvernul PNL
 3. Monderizarea iluminatului public, prin lămpi economice, cu led, care să dea o aspect mult mai plăcut drumurilor
 4. Modernizarea drumurilor săteşti
 5. Modernizarea staţiilor de transport în comun
 6. Amenajarea terenului de sport
 7. Amenajarea unui spaţiu special de agrement
 8. Amenajarea unei parcări publice în faţa bisericii parohiale
 9. Asfaltarea străzilor Faţa Cocorului şi Aleea Tineretului
 10. Conservarea şcolii generale şi a grădiniţei din sat
 11. Decolmatarea şanţurilor şi canalelor
 12. Reamenajarea fântânilor publice

Proiecte pentru  satul Ostroveni

 1. Introducerea gazelor naturale
 2. Darea în folosinţă a sistemului public de canalizare
 3. Modernizarea staţiilor de transport
 4. Decolmatarea şi amenajarea Iazului Gelep
 5. Amenajarea unei zone industriale comunitare
 6. Modernizarea iluminatului public
 7. Reamenajarea terenului de sport „Ostroveni”
 8. Curăţirea şi decolmatarea şanţurilor săteşti
 9. Amenajarea unui loc de agrement pentru cetăţenii din sat
 10. Întreţinerea islazului comunitar
 11. Amenajarea Popasului Turistic „Ostrov”

Proiecte pentru  satul Bratia Deal

 1. Asfaltarea şi modernizarea drumurilor săteşti (DC 176 Valea Popii şi Aleea Liliacului)
 2. Asfaltarea drumului Dealul Mare – Cocoru
 3. Modernizarea staţiilor de transport în comun
 4. Conservarea şcolii gimnaziale şi a grădiniţei
 5. Introducerea reţelei de gaze naturale
 6. Susţinerea lucrărilor din cadrul parohiei şi asigurarea tuturor celor necesare
 7. Amenajarea locului de agrement „Pleaşa”

Proiecte pentru satul  Cremenari

 1. Asfaltarea tuturor drumurilor din localitate
 2. Decolmatarea şanţurilor, pâraielor şi a gârlelor
 3. Asfaltarea drumurilor săteşti: strada Dragomireşti, strada Miuleşti, Teodoreşti, Aleea Sandei şi Aleea Ţarini
 4. Amenajarea căminului cultural şi a punctului sanitar
 5. Darea în folosinţă a sistemului public de canalizare
 6. Introducerea gazelor naturale
 7. Conservarea  şcolii generale şi a grădiniţei săteşti
 8. Modernizarea staţiilor de transport în comun
 9. Reabilitarea fântânilor publice
 10. Reamenajarea terenului de sport
 11. Amenajarea unui loc de agrement
 12. Susţinerea bisericii parohiale

Proiecte pentru satul Teiu

 1. Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în tot satul
 2. Punerea în funcţiune a staţiei de epurare
 3. Asfaltarea şi modernizarea drumurilor săteşti
 4. Introducerea gazelor naturale
 5. Conservarea şcolii şi a grădiniţei săteşti
 6. Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă
 7. Modernizarea iluminatului public stradal
 8. Reamenajarea spaţiilor de transport în comun
 9. Proiect de reamenajare a cimitirului parohial

Proiecte pentru  satul Bratia Vale

 1. Introducerea reţelei de canalizare
 2. Introducerea reţelei de gaze naturale
 3. Modernizarea drumurilor săteşti (strada Oltului, Aleea Tineretului, Stejarului etc)
 4. Modernizarea staţiilor de transport în comun
 5. Decolmatarea şi refacerea şanţurilor
 6. Modernizarea iluminatului public stradal
 7. Reamenajarea terenului de sport
 8. Amenajarea unui loc de agrement, mai ales, pentru împătimiţii de pescuit
 9. Conservarea şcolii generale şi a grădiniţei săteşti

Proiecte pentru  Dealul Mare

 1. Continuarea asfaltării drumului comunal Dealul Mare – Bratia, pentru a le asigura locuitorilor din zonă un trafic modern
 2. Introducerea gazelor naturale, un proiect pentru care mă voi zbate cât de mult posibil
 3. Modernizarea drumurilor agricole
 4. Amenajarea unui loc de agrement
 5. Reabilitarea fântânilor publice
 6. Extinderea iluminatului public stradal
 7. Decolmatarea şi refacerea şanţurilor
 8. Lucrări de întreţinere a islazului

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments