Candidatul PRO România pentru funcţia de primar al comunei:
Ion Spătărelu: „Doar împreună putem scoate Malu Mare din Evul Mediu!”

0

Am intrat în această luptă pentru că în comuna noastră se resimte o nevoie acută de normalitate, de civilizaţie, de o administraţie publică locală performantă, care să-şi asume responsabilitatea faţă de toţi cetăţenii, în mod egal. Nu pot rămâne indiferent faţă de problemele comunităţii din care fac parte pentru că am fost, sunt şi voi rămâne mereu alături de oameni. Am convingerea că împreună vom putea dezvolta Malu Mare, valorificând bugetul local în interesul cetăţenilor şi accesând fondurile europene care până acum, din păcate, ne-au lipsit din cauza dezinteresului şi nepăsării celor care ne-au condus. Fiecare dintre cele trei localităţi ale comunei are probleme specifice, însă pentru mine toate sunt la fel de importante. Fiecare cetăţean contează, iar oamenii s-au săturat de minciuni şi de promisiuni neonorate. În ultimii ani m-am luptat, atât din rândurile societăţii civile, cât şi din interiorul Consiliului Local, pentru ca administraţia comunei noastre să pună pe primul plan interesele cetăţenilor, fie că a fost vorba de planuri de investiţii care au fost tergiversate nepermis, de înstrăinarea bălţilor, de retrocedarea terenurilor sau de transparentizarea şi eficientizarea activităţilor primăriei. Această experienţă m-a determinat să nu accept sub nicio formă compromisuri sau alianţe cu vreunul dintre contracandidaţii mei.

Sunt conştient de faptul că este mult de muncă şi ştiu că nu va fi uşor, dar acesta este drumul pe care trebuie să-l urmăm, un drum pe care şi alţii l-au parcurs înaintea noastră. Este suficient doar să privim în jurul nostru, să analizăm ceea ce primăriile din Işalniţa, Cârcea sau Pieleşti au realizat în beneficiul cetăţenilor plătitori de taxe şi impozite pentru a înţelege mai bine gradul de nepăsare şi incompetenţa edilitară care caracterizează conducerile primăriei noastre în ultimii 30 de ani!

Am încredere că vom putea forma o echipă competentă, care să lucreze cu bună credinţă şi seriozitate astfel încât comuna Malu Mare să se alăture celor mai dezvoltate comune din judeţul Dolj, acolo unde ar fi trebuit să se afle în prezent. Bugetul local ne permite să asigurăm cofinanţarea pentru toate proiectele propuse, iar dacă alte comune au reuşit cu un buget local mult mai mic decât al nostru, înseamnă că principala piedică în dezvoltarea comunei noastre a reprezentat-o chiar administraţia locală de până acum!

Sediul Primăriei Malu Mare

A. În scopul transparentizării şi eficientizării activităţii primăriei, îmi propun:

– Oamenii comunei reprezintă capitalul cel mai de preţ pe care îl avem şi, totodată, ei ar trebui să fie sfetnicii cei mai apropiaţi ai unei administraţii la standarde europene. Eu aşa consider şi din acest motiv voi consulta periodic cetăţenii cu privire la nevoile şi dorinţele lor.

– O comunitate educată este o comunitate informată. Din acest motiv voi impune difuzarea live şi înregistrat în mediul online a şedinţelor consiliului local.

– Digitalizarea serviciilor oferite cetăţenilor de către primărie constituie un prim pas spre eliminarea birocratizării de care toţi ne lovim în prezent. Deşi la prima vedere pare un lucru complicat, eu cred că, în fapt, acest lucru se va constitui într-o adevărată revoluţie pentru cetăţenii din Malu Mare.

B. În ultimii ani, retrocedarea terenurilor s-a făcut într-o manieră netransparentă, care a lăsat loc multor controverse. Numeroşi cetăţeni sunt în continuare nemulţumiţi pentru că hotărârile judecătoreşti definitive nu au fost puse în executare în mod corect. Voi avea grijă ca, în mandatul meu, oamenii să-şi primească drepturile câştigate în instanţă, într-un mod transparent şi echitabil. Nu va exista nicio excepţie în acest sens deoarece, dintre toţi actualii candidaţi, eu sunt singurul care nu am niciun interes funciar în comună. Eu nu am promis nimănui că îl voi ajuta într-un mod ilegal sau încălcând dreptul altui concetăţean, eu nu sunt dependent de niciun cerc de interese funciare din comună sau din judeţ.

C. M-am opus vehement tuturor încercărilor de concesionare a bălţilor comunale, pentru că este de datoria primăriei să se ocupe de întreţinerea şi amenajarea acestora şi să ofere acces la bălţi, în mod egal, nediscreţionar, tuturor locuitorilor comunei. Nu sunt de acord şi nu voi gira niciodată concesionarea acestor bunuri publice către o terţă persoană juridică pentru că eu consider că ele aparţin întregii comunităţi, nu primăriei! În acest sens, voi demara încă din primul an de mandat un proiect de amenajare şi punere în valoare a acestei zone care poate constitui un adevărat rai turistic în imediata apropiere a Craiovei.

D. Este nevoie de o atenţie deosebită în ceea ce priveşte infrastructura comunei. Există la acest capitol numeroase lipsuri, dar şi deficienţe, acolo unde s-au mai realizat unele lucrări deficitare de-a lungul timpului. Fie că vorbim despre canalizări înfundate, despre lipsa presiunii la apă, probleme în alimentarea cu energie electrică sau drumuri făcute în bătaie de joc, toate acestea vor beneficia de o atenţie prioritară din partea administraţiei locale. Mă voi ocupa de extinderea reţelei de apă şi canalizare, a reţelei de iluminat public, de racordarea tuturor locuinţelor la reţeaua de energie electrică şi de gaze naturale. De asemenea, îmi voi concentra eforturile pentru asfaltarea tuturor străzilor, dar şi – foarte important! – pentru realizarea trotuarelor şi a pistelor pentru biciclete, facilităţi care nu există la momentul actual în comuna noastră.

– Voi demara în cel mai scurt timp construirea unei şcoli, a unei grădiniţe şi a unei creşe, precum şi a unor locuri de joacă pentru copii, lucruri importante pentru o comunitate modernă, care, în prezent, lipsesc cu desăvârşire în anumite zone ale comunei noastre.

– Voi construi terenuri de sport pentru elevii comunei noastre, aspect foarte important în dezvoltarea armonioasă a celor care reprezintă viitorul comunei noastre.

– O prioritate pentru mine o reprezintă construirea unui Cămin Cultural modern (aşa cum au toate comunele din vecinătatea noastră), un loc în care se ne întâlnim cu toţii în zilele de sărbătoare, o oază de cultură şi civilizaţie pentru comunitatea noastră.

– Fluidizarea traficului şi operaţionalizarea unei reţele de transport public în comun, în parteneriat cu RAT Craiova, reprezintă alte două aspecte pe care mi le propun să le realizez în cel mai scurt timp după câştigarea alegerilor.

– În aceste vremuri tulburi din toate punctele de vedere, creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, prin extinderea şi modernizarea sistemului de monitorizare video, constituie una dintre propunerile mele pentru comunitate.

– Voi iniţia un program amplu de gestionare eficientă a deşeurilor şi voi milita pentru reducerea costurilor aferente salubrizării.

– Periodic, aşa cum se întâmplă în toată lumea civilizată, dar nu şi în Malu Mare, începând încă din această toamnă, se vor demara dezinsecţia şi deratizarea în toate localităţile comunei noastre.

E. Pentru dezvoltarea comunei noastre:

– În cel mai scurt timp, îmi propun să înfiinţez o piaţă agroalimentară, în beneficiul producătorilor şi consumatorilor locali. Sunt convins că dacă am reuşi să asigurăm un spaţiu de desfacere civilizat, nu puţini ar fi clienţii din Craiova care ar veni în Malu Mare să cumpere legume şi fructe chiar de la producători.

– O prioritate a viitorului meu mandat va fi aceea a realizării unui parc industrial la standarde europene, aşa cum există în vestul ţării, care să atragă investitorii şi să genereze noi locuri de muncă pentru locuitorii comunei. Pentru viitorul comunităţii noastre, o astfel de investiţie se constituie într-o garanţie a dezvoltării comunei.

– Voi propune Consiliului Local şi voi obţine acordarea de facilităţi fiscale pentru investitori, încurajarea antreprenorilor locali şi acordarea asistenţei de specialitate pentru locuitorii comunei care doresc să acceseze fonduri europene.

– Voi milita şi voi depune toate eforturile pentru valorificarea patrimoniului cultural al comunei noastre, prin reabilitarea monumentelor istorice de pe raza localităţii.

– Voi contrui o bază sportivă şi de agrement care va constribui la ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei.

Facebook Comments