Servicii online pentru craioveni, puse la dispoziţie de Primăria Craiova
Craiova Smart City – Conectaţi la viitor

0

Municipiul Craiova îşi consolidează statutul de oraş inteligent
Printr-o utilizare eficientă a tehnologiei şi a mijloacelor de comunicare moderne în beneficiul comunităţii, Primăria Craiova a avansat cu paşi siguri în direcţia Smart City în domenii legate de trafic, parcări, servicii sociale, plata taxelor şi a impozitelor locale sau în ceea ce priveşte mediul de afaceri.

Când vorbim despre Craiova Smart City, vorbim despre servicii online care oferă confort şi siguranţă cetăţenilor, le salvează timpul, energia şi banii, nemaifiind nevoie ca aceştia să se deplaseze la sediul instituţiilor din subordinea Primăriei Craiova. Proiectele dezvoltate de administraţia locală, în ultimii ani în domeniul digitalizării Craiovei, au făcut ca multe dintre serviciile de care are nevoie orice cetăţean să poate fi accesate uşor, de oriunde, de pe orice device şi în condiţii de siguranţă. Craiova este, de exemplu, printre puţinele municipii din România care pune la dispoziţia celor interesaţi nu doar o listă a autorizaţiilor de construcţie, ci şi actul în sine, conform normelor în vigoare, aşa cum a fost emis de autoritatea responsabilă”, a declarat primarul Mihail Genoiu.

SMART GOVERNANCE

Servicii pentru cetăţeni – https://primariacraiova.ro/ro/servicii-online

Interacţiunea cu autorităţile este, acum, mai facilă ca oricând. Se pot face, de exemplu, programări online pentru registratura primăriei, pentru evidenţa persoanelor sau pentru impozite şi taxe.

Printre serviciile online la care pot apela craiovenii sunt:

Serviciu web pentru depunerea on-line a documentelor: http://www.eprim.ro/portal/craiova/forms.nsf/frmpetitie?OpenForm

Tot pentru simplificarea procesului de relaţionare cu cetăţenii şi pentru reducerea timpului de emitere a actelor de autoritate, au fost dezvoltate şi următoarele servicii:

 • Urmăreşte-ţi cererea – prin intermediul căruia se poate urmări circuitul documentului înregistrat la primărie: http://www.eprim.ro/portal/craiova/SOCraiova.nsf/CautareRegistraturaSO?OpenForm    
 • Notificări prin sms la emiterea actelor de autoritate – la emiterea actului solicitat, petentul este notificat automat prin sms.
 • Consultare on-line a autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism. Sunt disponibile pentru consultare autorizaţiile de construire şi certificatele de urbanism emise.
 • Impozite şi taxe online on-line: Serviciul informează asupra datoriilor pe care un cetăţean le are către bugetul local, cu posibilitatea de achitare prin intermediul instrumentelor de plată electronice, fără a mai fi necesară deplasarea la primărie sau la sediul băncii
https://primariacraiova.ro/ro/impozie-si-taxe-online
 • Autorizaţii on-line de liber acces pentru autovehiculele cu greutate mai mare de 3,5 tone. Se pot achita direct pe site: https://primariacraiova.ro/ro/autorizatii-de-liber-acces.
 • Aplicaţie electronică mobilă (IOS, Android) de notificare a intervenţiilor. Fiecare intervenţie de urgenţă sau planificată de furnizorii de utilităţi (CAO, CEZ, ENEL ş.a.) privind intervenţiile pe domeniul public este notificată în cadrul aplicaţiei electronice şi este monitorizată până la finalizare. Aplicaţia a fost creată de primărie pentru a monitoriza şi gestiona eficient activitatea furnizorilor de utilităţi din Craiova.

”Un alt proiect din strategia Craiova Smart City, în plin proces de derulare, este A.R.C.A., finanţat din fonduri europene şi care vine în completarea serviciilor online deja puse la dispoziţia cetăţenilor. Este un proiect în valoare de aproximativ 2.750.000 de lei, cu o durată de implementare de 28 de luni şi cu finalizare în martie 2021. Acest proiect urmăreşte crearea unui portal de servicii electronice, care să asigure digitalizarea integrală a minimum 10 servicii publice şi care va face posibilă separarea fluxului scriptic de fluxul electronic”, a precizat primarul Mihail Genoiu.

Proiectul se va concretiza după cum urmează:

 • Un Portal de e-servicii pentru cetăţeni. Portalul va facilita accesul utilizatorilor la serviciile digitalizate şi va funcţiona ca un birou virtual.
 • Digitalizarea cu acces şi livrare online completă a minimum 10 servicii gestionate exclusiv de primărie.
 • Actualizarea sistemului de management al documentelor prin digitalizarea fluxurilor interne ce deservesc serviciile online disponibile pe portal.
 • Modernizarea site-ului oficial al instituţiei cu dezvoltarea inclusiv a capacităţii de adaptabilitate pentru orice dispozitiv şi de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi.
 • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem online de colectare şi votare a proiectelor propuse în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 350/2005.
 • Instrument extranet pentru confirmare a veridicităţii actelor emise de primărie. Toate documentele eliberate în format electronic vor purta un cod QR ce va putea fi citit cu ajutorul unui dispozitiv mobil.
 • Achiziţionarea a 70 de semnături electronice calificate pentru funcţionari din cadrul instituţiei care vor fi implicaţi în activităţile descrise în proiect.
 • Retro-digitalizarea a 670.000 documente din arhiva instituţiei vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor, pe portalul de servicii, în format electronic.

Facebook Comments