Activitate la Apavil SA – „Centrul Vest”

0

APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 6 – 12 iulie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: oraşul Horezu – străzile 1 Decembrie şi Olari; conductă PEHD Dn 25: comuna Frânceşti – satul Moşteni, comuna Păuşeşti – satele Păuşeşti-Otăsău şi Tâlvaci, comuna Tomşani – satul Tomşani, comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Buneşti – satele Fireşti şi Brozbeşti; oraşul Băile Govora – străzile Tudor Vladimirescu şi Praporgescu; conductă PEHD Dn 32: comuna Buneşti – satele Cornet, Teiuşu şi Stoeneşti, oraşul Băile Govora – strada Mihail Kogălniceanu; conductă PEHD Dn 40: comuna Păuşeşti – satul Păuşeşti-Otăsău; conductă PEHD Dn 63: comuna Frânceşti – satul Moşteni; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos, comuna Şirineasa – satul Ungureni; conductă PEHD Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleşoiu, comuna Galicea – satul Galicea; conductă PEHD Dn 140: oraşul Băbeni – strada Uzinei; conductă PEHD Dn 160: comuna Şirineasa – satul Broşteni; conductă PEHD Dn 180: oraşul Horezu – strada Romanii de Jos; conductă OL 159: oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 273: oraşul Băbeni – strada Sondelor.

La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
 • s-au decolmatat conductele drenului adiacent Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
 • s-au executat branşament apă şi racord canalizare conform aviz tehnic în oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu;
 • s-a dezafectat conducta de apă OL 219, s-au executat legături din rezervor Staţie apă Vaideeni în conducta reabilitată PEHD Dn 200 şi s-au montat vane Dn 150 şi Dn 200;
 • s-a efectuat aerisirea Staţiilor de repompare ape uzate din comuna Pietrari;
 • s-a montat supapă sens şi s-a înlocuit pompa de apă aferentă Staţiei de repompare ape uzate Schit din comuna Pietrari;
 • s-a asigurat asistenţă tehnică pentru racordarea la reţeaua de canalizare în comuna Şirineasa – satul Slăviteşti;
 • s-a asigurat asistenţă tehnică pentru branşarea la reţeaua de apă în comuna Nicolae Bălcescu – satul Şerbăneasa;
 • s-au decolmatat, desfundat şi spălat bazinele Staţiilor de repompare apă uzată din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
 • s-a înlocuit hidrant Dn 80 defect în comuna Buneşti – satul Buneşti;
 • s-a repoziţionat conductă PEHD Dn 63 în oraşul Horezu – strada Urşani;
 • s-au efectuat lucrări de demontare, curăţare şi remontare a pompei aferente Staţiei de epurare ape uzate Coastele Cernei din comuna Pietrari;
 • au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
 • s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti-Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                           

Facebook Comments