„Canadienii” noştri

0

1 Iulie este Ziua Naţională a Canadei, cunoscut stat nord-american (capitala Ottawa), cu o suprafaţă de aproape 10 milioane km.p. şi o populaţie de 37,6 milioane locuitori. Ţara „Frunzei de Arţar”, al cărei produs intern brut per capita este de 50.000 de dolari, împlineşte 153 de ani de la proclamarea independenţei de facto faţă de Regatul Unit şi de la promulgarea primei Constituţii. Ca sistem politic, Canada este monarhie constituţională, imnul naţional este imnul regal „God Save the Queen”. Regatul Unit şi Franţa sunt cele două puteri coloniale care au contribuit la formarea acestui stat federal cu deviza „a mari usque ad mare”. Limbile oficiale: engleza şi franceza, neoficială, între altele, fiind şi româna, prin aportul celor peste 200.000 de compatrioţi stabiliţi încă de pe la 1900. Toponimul statal provine de la „kanata”, „sat” sau „aşezare” în înţelesul amerindienilor iroquezi de pe vremea expediţiilor întreprinse din ordinul regelui Francisc I, conduse de Jacques Cartier (1491-1557). Şi mă opresc aici cu generalităţile pentru a mă apropia, succint,  de „ai noştri”. Am vizitat de două ori Canada, şederea, la Montreal (Laval), însumând peste nouă săptămâni şi deplasări în şir la Ottawa, Quebec, Toronto, Niagara (în două rânduri) etc. La Montreal, apare lunar publicaţia „Unirea”, condusă de istoricul  Marius Fincă, la care colaborează şi „ai mei”, într-un cadru mai larg fiinţând cenaclul „Mihai Eminescu” şi Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români. La Toronto, există o mişcare culturală grupată în jurul cunoscutei reviste „Observatorul”, având în craioveanul Puiu Dumitru Popescu, editor&publisher, un lider marcant. În acelaşi cadru se înscrie cenaclul „Nicăpetre”, pseudonimul artistic al apreciatului sculptor brăilean Petre Bălănică, decedat la Toronto în 2008. Guvernul provinciei Ontario a ţinut să înmâneze revistei „Observatorul”, în 2017, Diploma pentru integrare şi promovarea valorilor tradiţionale româneşti în mediul multicultural canadian, iar d-lui Puiu Dumitru Popescu, Medalia pentru serviciile aduse în dezvoltarea societăţii canadiene. Şi la Montreal şi la Toronto, şi nu numai, activează un număr impresionant de români, iubitori şi creatori de frumos – poeţi, prozatori, critici literari, istorici, compozitori şi interpreţi, folclorişti, artişti plastici, teoreticieni şi practicieni în domeniul artei populare. Poate unde îşi simte de la distanţă rădăcinile, sevele, şi unde îi repugnă limitele geografice, filonul românesc se simte ca la el acasă, în conotaţie exclusivist pozitivă. Oamenii se bucură de libertate, o preţuiesc, depun eforturi în varii sectoare şi socializează din toată fiinţa. Acel cuvânt intraductibil nu le părăseşte simţirea şi graiul, dimpotrivă, le transfigurează existenţa.   

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ