Activitate Apavil S.A. – “Centru Vest” 22 aprilie 2020

0

APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 13 – 16 aprilie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păușești – satele Cernele, Păușești, Șerbănești și Buzdugan; conductă PEHD Dn 75: orașul Horezu – strada Știrbei Vodă; conductă PEHD Dn 80: comuna Tomșani – satul Foleștii de Sus;conductă PEHD Dn 125: orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-au verificat stațiile de tratare apă de la rezervorul Romani, Dealul Galicei și Bercioiu și s-au făcut determinările concentrației de hipoclorit;
 • s-au verificat Stația de epurare Dosul Râului, Stația de apă și rezervor Valea Râului din comuna Nicolae Bălcescu și s-au făcut determinările concentrației de hipoclorit;
 • s-a curățat manual rețeaua de canalizare în orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
 • s-a decolmatat rețeaua de canalizare din orașul Horezu – strada Mircea cel Bătrân;
 • s-a curațat și decolmatat cu buldoexcavatorul zona de captare din cadrul barajului Râmești;
 • s-a decolmatat drenul Stației de apă Tomșani;
 • s-a înlocuit conducta aferentă drenului Stației de apă Șirineasa;
 • s-au efectuat lucrări pentru branșarea utilizatorilor la rețeaua nouă de apă din conductă PE Dn 63 din orașul Băbeni – strada Unirii;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Stației de apă potabilă Bunești din comuna Bunești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ