Ionuț Stroe, ministrul Sportului: „Sportivii se vor bucura de sprijin din partea Guvernului în această perioadă grea. Cluburile vor beneficia de proceduri mai simple și mai eficiente în relația cu statul“

Ordonanța de urgență nr. 32/2020 - pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 260. Aceasta stabilește procedurile de acordare a facilităților pentru participanții la activitatea sportivă (sportivi, maseuri, kinetoterapeuți, asistenți medicali, alte categorii care realizează activitate sportivă), care își desfășoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă, dar și pentru cei care au încheiate contracte individuale de muncă. Prin intermediul aceluiași act normativ, procedura pentru depunerea actelor necesare obținerii acestor ajutoare a fost extrem de mult simplificată.

0

„Sportivii care își desfășoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă (CAS) reprezintă segmentul social cel mai vulnerabil, pentru că ei nu aveau până acum acces la sistemele de securitate socială. Am reușit prin intermediul acestei ordonanțe ca ei să beneficieze, totuși, de același tratament ca și cei care au contracte individuale de muncă. Mai mult, am reușit să clarificăm modul în care cluburile vor fi sprijinite în perioada grea prin care trecem. Legislația trebuie adaptată din mers la noua realitate. În vederea eliminării birocrației și aplicării eficiente a măsurii luate de Guvern pentru a ajuta activitatea sportivă, am gândit împreună cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale o procedură simplă, care să fie accesibilă tuturor  structurilor sportive afectate. Sunt în contact permanent cu președinții de federații, dar și cu sportivii, pentru a evalua împreună ce măsuri pot fi luate. Este o situație extrem de grea pentru toată lumea și fac apel către structurile sportive să gestioneze cât mai responsabil această stare de urgență și să acceseze toate facilitățile pe care Guvernul le pune la dispoziție pentru a-și ajuta sportivii și angajații”, a declarat Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului.

Pentru a beneficia de sprijinul menționat, structurile sportive care au contracte de activitate sportivă suspendate, vor depune pe adresa de email a Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată olograf de reprezentantul legal, o declarație pe propria răspundere, precum și lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea. Aceste documente se transmit până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară. Pentru a asigura o procedură de lucru cât mai simplă, modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al tabelului cu beneficiari sunt standardizate: modelele regăsesc în Ordinul Comun al Ministrului Muncii și Protecției Sociale și al Ministrului Tineretului și Sportului.
Plata indemnizației prevăzute se realizează în cel mult 10 de zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență către structurile sportive care, la rândul lor, vor face plata direct beneficiarilor contractelor de activitate sportivă.
Pentru a putea beneficia de sprijin în acoperirea drepturilor salariale pentru angajații cu contract individual de muncă a căror activitate este suspendată pe perioada stării de urgență, structurile sportive se vor adresa Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pe raza cărora se află. Procedura este similară ca cea de la AJPIS.
Ministerul Tineretului și Sportului se va asigura că datele transmise de către structurile sportive beneficiare sunt corecte inițiind în perioada următoare o serie de acțiuni de control, prin sondaj.

În Ordonanța 30/2020 se prevedea ca pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)—c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizația se suportă din bugetul general consolidat.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ