Contractul de finanţare pentru SPED – Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare şi Digitalizare la Consiliul Judeţean a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării la începutul acestei luni, fiind cofinanţat, potrivit unui anunţ al administraţiei judeţene, din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. „Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj a obţinut finanţare în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), Axa prioritară 2.- Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. – Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. Proiectul SPED – Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare şi Digitalizare la Consiliul Judeţean, cod MySMIS 128004 are ca obiectiv general consolidarea capacităţii Consiliului Judeţean Dolj de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice oferite exclusiv prin simplificarea procedurilor administraţiei locale şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni”, se arată în anunţul CJ Dolj.

Modernizare, retro-digitalizare şi… votare

Majoritatea acţiunilor incluse în proiect privesc site-ul administraţiei judeţene, care urmează a fi adus în epoca modernă pe bani europeni, inclusiv prin implementarea unui sistem de „colectare şi votare” a proiectelor propuse de cetăţeni, o premieră în istoria de un sfert de veac a Consiliului Judeţean. Astfel, printre rezultatele preconizate de iniţiatorii proiectului sunt: actualizarea sistemului de management de documente existent, sistem de colectare şi votare proiecte propuse de cetăţeni, instrument intern implementat pentru management şi evaluare a performanţei cu privire la serviciile livrate, portal web pentru servicii electronice, procese digitale de administrare a documentelor actualizate cu noi fluxuri cu livrare electronică, canal de comunicaţie nou reprezentat de portalul de servicii electronice, site instituţie modernizat cu preluarea informaţiilor existente şi responsive pentru orice dispozitive şi elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi şi instrument extranet pentru confirmare a veridicităţii actelor emise de instituţie”.
Pe lângă actualizarea şi modernizarea site-ului CJ, proiectul pe fonduri europene prevede şi instruirea angajaţilor instituţiei pentru a face faţă schimbărilor, programul conţinând şi o componentă de „dezvoltare cunoştinţe şi abilitaţi ale personalului din Consiliul Judeţean în domeniul exploatării şi administrării sistemelor implementate”. În plus, revoluţia digitală urmează să ajungă, în cele din urmă, şi la arhiva instituţiei, aceasta având de asemenea alocată o felie de proiect ce priveşte „retro-digitalizarea (scanare, indexare, validare, reconstituire fizică) documentelor din arhiva istorică relevante pentru furnizarea serviciilor electronice, crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor tradiţionale existente în arhiva instituţiei, care prezintă valoare operaţională în prezent”.
Proiectul derulat de CJ Dolj în calitate de beneficiar se va întinde pe o perioadă de doi ani, data finalizării fiind stabilită pentru 4 iunie 2021. Valoarea totală a proiectului este de 2.257.787,00 lei, suma nerambursabilă din FSE fiind de 1.919.118,95 lei, iar contribuţia de la bugetul de stat de 293.512,31 lei. CJ Dolj contribuie, la rândul său, cu suma de 45.155 lei.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ