Iubirea milostivă, criteriul Judecăţii de Apoi

0

Duminică, 3 martie, Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul” a Parohiei Creţeni, comuna Creţeni, Protopopiatul Drăgăşani.
Evanghelia Duminicii Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne – Sf. Ev. Matei 25, 31-46) ne învaţă că oamenii vor fi judecaţi pentru lipsa iubirii milostive faţă de semeni, fără de care nimeni nu va dobândi viaţa veşnică fericită, nu se va putea mântui.
În cuvântul de învăţătură, rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie a precizat că Domnul Iisus Hristos ne arată felul în care va fi judecată lumea, El fiind Dreptul Judecător. De aceea, a precizat că omul nu trebuie să judece pe semenul său, pentru a nu lua locul Dreptului Judecător. Înaltpreasfinţia Sa a reliefat că este o deosebire între judecata particulară şi Judecata de Apoi. Judecata particulară este incompletă şi provizorie, deoarece sunt judecate doar faptele săvârşite în timpul vieţii pământeşti, iar Judecata de Apoi sau universală este definitivă şi înfricoşătoare pentru că se aşteaptă până la sfârşitul istoriei sau al lumii ca să se vadă care sunt consecinţele faptelor fiecărui om.
„De multe ori judecăm la supărare, la mânie şi apoi ne pare rău. Însă, cum poţi să judeci pe cineva care îţi greşeşte, când tu însuţi greşeşti la rândul tău? Acesta este şi rostul cuvintelor din rugăciunea Tatăl nostru: «Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri». Dacă noi nu învăţăm să iertăm, cum ne va ierta Dumnezeu pe noi? Dacă noi ţinem supărare şi ţinem mânie pe fraţii, vecinii, cunoscuţii noştri, cum va putea Dumnezeu să ne facă împreună casnici cu El, în Împărăţia Sa? De aceea, în această pericopă evanghelică, Mântuitorul Hristos ne vorbeşte despre Împărăţia Sa care ne-a fost gătită mai înainte de facerea lumii şi cum poate omul să o dobândească. Astfel, celor care ascultă cuvintele Domnului, le împlinesc pe ele şi Îl caută pe Dumnezeu sunt binecuvântaţi de Dumnezeu ca să intre în Împărăţia Sa. De asemenea, mai suntem binecuvântaţi de Dumnezeu atunci când recunoaştem în fiecare om pe Domnul nostru Iisus Hristos”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie.
Chiriarhul Râmnicului a explicat că Sfinţii Părinţi ai Bisericii au rânduit în această duminică pomenirea celei de-a doua veniri a Mântuitorului Hristos tocmai pentru ca nu cumva omul, aflând din cele două pilde din duminicile trecute de filantropia dumnezeiască, să se încreadă numai în iubirea de oameni a lui Dumnezeu, ci să ţină seama şi de aceea că Dumnezeu este Judecător drept, care răsplăteşte fiecăruia după faptele sale.
„Dacă dăm trupului hrană, ca să nu sufere de foame, de sete şi alte neputinţe, cu atât mai mult trebuie să ne îngrijim şi de sufletul nostru”.
„Toate păcatele pe care le facem rămân înscrise în conştiinţa noastră şi propria conştiinţă va mărturisi la judecată, înaintea lui Dumnezeu, toate cele bune şi toate cele rele. De aceea, Mântuitorul ne spune: «Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc, însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. […] Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut» (Sf. Ev. Matei 25, 35-36, 40). Există în poporul român un proverb: «Cine ajută pe sărac, pe Dumnezeu împrumută» şi nu s-a văzut până acum ca Dumnezeu să rămână cuiva dator, pentru că Dumnezeu ne aşteaptă pe fiecare să ne întoarcem la El, arătând iubirea noastră faţă de El prin faptele milosteniei trupeşti şi sufleteşti arătate semenilor noştri. De aceea, Evanghelia acestei Duminici ne învaţă să fim, în primul rând, milostivi, pentru că atunci când împletim postul cu rugăciunea şi cu milostenia noi dobândim cununi în Rai. Apoi ne învaţă că trebuie să identificăm în toţi oamenii de lângă noi, chiar dacă se poartă faţă de noi cu răutate, sau sunt lipsiţi de cinste, pe Domnul Iisus Hristos şi să ne purtăm cu ei aşa ca şi cum am vrea ca Dumnezeu să Se poarte cu noi. În al treilea rând, această pericopă evanghelică ne învaţă să avem grijă de mântuirea noastră. Dacă dăm trupului hrană, ca să nu sufere de foame, de sete şi alte neputinţe, cu atât mai mult trebuie să ne îngrijim şi de sufletul nostru. Trupul, aşa cum arată cântările Bisericii, se întoarce în pământul din care a fost creat, iar sufletul se întoarce la Dumnezeu, de unde fiinţa şi-a luat. Pentru aceasta, trebuie să avem grijă de sufletul nostru şi viaţa aceasta vremelnică trebuie să o întărim cu fapte bune, ca să pregustăm încă din timpul vieţii pământeşti bucuria vieţii celei veşnice, la care ne-a chemat Dumnezeu”, a explicat Chiriarhul Râmnicului.

Biserica cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” a fost construită în timpul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu

Răspunsurile liturgice au fost date de psalţii Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu Vâlcea. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop Varsanufie l-a felicitat pe părintele paroh Daniel Bîrneaţă, protoiereu al Protopopiatului Drăgăşani, pentru lucrarea pastoral-misionară depusă într-un scurt timp, de la numirea sa ca preot paroh al acestei parohii, şi l-a îndemnat să aibă grijă de sufletele păstoriţilor săi. Chiriarhul Râmnicului a mai mulţumit credincioşilor şi reprezentanţilor autorităţilor locale pentru sprijinirea lucrării pastoral-misionare a preotului paroh. De asemenea, pr. protoiereu Daniel Bîrneaţă a mulţumit ierarhului pentru slujire şi pentru cuvintele duhovniceşti, mai ales că ultima slujire arhierească în parohia Creţeni a fost în anul 1992.
Biserica cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” a fost construită în timpul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu de preoţii Radu şi Şerban Făurescu, fiind târnosită în anul 1826. La începutul secolului al XX-lea, în urma unor lucrări de consolidare începute din anul 1913, locaşul de cult a fost resfinţit în anul 1920. Recent, în urma numirii noului preot paroh în toamna anului 2018, au fost demarate lucrări de restaurare a locaşului de cult.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ