Primăria Călimăneşti implementează un proiect pentru combaterea sărăciei

Primăria oraşului Călimăneşti în parteneriat cu Asociaţia SCIENTIA NEMUS şi Şcoala gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” implementează în perioada 07.02 2018 – 06.02. 2021 proiectul ID POCU/138/4/1/114614 cu titlul ”SISTEM Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Valoarea totală a proiectului este de 13.753.324,87 lei.

0

Obiectivul general al proiectului îl constituie combaterea sărăciei şi excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimăneşti din judeţul Vâlcea, prin implicarea a cel puţin 600 de persoane, cu precădere din rândul populaţiei de etnie romă, în măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, susţinerea dezvoltarii şi furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătăţire a condiţiilor de locuit, combaterea discriminării şi promovării multiculturalismului.
În data de 10.12.2018, Asociaţia Scientia Nemus a demarat furnizarea serviciilor de consiliere, orientare şi asistenţă educaţională în vederea creşterii participării la educaţie pentru 166 de membri ai grupului ţintă al proiectului – elevi şi preşcolari care sunt incluşi în activităţi afterschool, începând cu luna octombrie 2018.
În funcţie de vârsta şi nivelul educaţional al beneficiarilor, activităţile de consiliere vizează dezvoltarea următoarelor competenţe:
Abilităţi intelectuale si socio-emoţionale pentru preşcolari şi elevi din învăţământul primar prin activităţi din domenile dezvoltării personale, rezolvarea de probleme, luarea de decizii şi orientare şcolară/vocaţională;

Competenţa de management a creativităţii în dezvoltarea carierei profesionale pentru elevii de gimnaziu şi liceu prin abordarea de teme, precum: tehnici de comunicare creativă în carieră, construirea creativă a echipelor, stimularea creativităţii în echipă, tehnici creative de adaptare eficientă la o echipă/mediu, rolul emoţiilor în stimularea creativităţii şi conştientizarea evoluţiei în dezvoltarea potenţialului creativ.
Rezultatele urmărite prin implementarea activităţilor proiectului sunt:
– 300 persoane (preşcolari, elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, precum şi persoane care au abandonat învăţământul obligatoriu) beneficiare de servicii educaţionale şi consiliere în vederea creşterii accesului participării la educaţie;
– 200 de persoane neocupate profesional vor fi implicate în programe de formare profesională continuă şi vor dezvolta abilităţi necesare în procesul de căutare a unui loc de muncă;
– 100 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii de consiliere şi programe de formare antreprenorială;
– 100 de gospodării ale membrilor grupului ţintă vor beneficia de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit;
– Cel puţin 600 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii integrate medicale şi sociale;
– Peste 100 de persoane din comunitate se vor implica activ în rezolvarea problemelor comunităţii.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman.
Informaţii suplimentare privind stadiul implementării activităţilor pot fi obţinute de la managerul proiectului, Tatiana Mărăndici tmarandici16@gmail.com

Primăria oraşului Călimăneşti
Prima, Florinel CONSTANTINESCU

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ