Deputatul Daniela Oteşanu, precizări despre proiectul de lege privind regimul străinilor în România

Daniela Oteşanu (foto), deputat PSD de Vâlcea, a oferit detalii despre proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Parlamentarul social democrat a subliniat că prin această propunere legislativă se are în vedere alinierea directivelor europene în vigoare.

0

„Pentru realizarea de politici comune, la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate o serie de acte legislative, atât regulamente cât şi directive, în funcţie de elementele principale ce compun regimul străinilor pe teritoriul Uniunii, printre care se numără şi stabilirea condiţiilor de intrare şi şedere a străinilor în scop de cercetare, studii, formare profesională, schimb de elevi, servicii de voluntariat şi muncă au pair (reformare).
Directiva (UE) 2016/801 stabileşte condiţiile de intrare şi de şedere pe o perioadă mai mare de 90 de zile pe teritoriul statelor membre a resortisanţilor ţărilor terţe şi a membrilor de familie ai acestora, precum şi drepturile lor în ceea ce priveşte cercetarea, studiile, formarea profesională, serviciul de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair.
Prin prezenta propunere legislativă se au în vedere modificarea şi completarea OuG nr. 194/2002 şi a OG nr.25/2014 în sensul asigurării transpunerii Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair (reformare), astfel:
– străinilor intraţi în România, atât pentru cetăţenii din Uniunea Europeană cât şi pentru cei extracomunitari, în scopul încadrării în muncă, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă Contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului minim brut pe ţară. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut pe ţară;
– corelarea, în tot cuprinsul actului normativ, a dispoziţiilor referitoare la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, având în vedere că referinţa, la nivel naţional (stabilită prin hotărâre a Guvernului), este la salariul brut pe ţară garantat în plată, iar nu la cel net”, a precizat deputatul Daniela Oteşanu.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ