Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea, în perioada 22 – 28 septembrie 2018

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 22 – 28 septembrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrări de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe străzile: Prunului nr. 62, nr. 7A-7B, Topolog nr. 48 şi Intrarea Geniştilor nr. 9A.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Topolog nr. 48, Intrarea Geniştilor nr. 9A, Căpitan Negoescu (în faţa bisericii Toţi Sfinţii), Prunului nr. 62 şi Prunului nr. 7A-7B.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Goranu şi Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– au început lucrările de reabilitare reţele apă potabilă şi branşamente pe strada Krusevac;
– s-a executat branşament apă potabilă pe strada Popa Şapcă nr. 35A;
– au fost finalizate lucrările pentru reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi branşamente pe străzile Carol I, Regina Maria, Ştirbei Vodă, Gabriel Stoianovici, Pătraşcu Vodă şi Mircea Vodă;
– au fost remediate problemele de canalizare pluvială pe str. Săliştea Nouă;
– au fost ridicate la cotă cămine de canalizare şi guri de scurgere (geigere) în urma asfaltării pe Bd. Tineretului, Bl. A11/1, A11/2 şi A11/3;
– s-a executat racord canalizare pe str. Popa Șapcă, nr. 35A;
– s-au continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, ale căminelor de canalizare menajeră şi ale colectoarelor, manual şi mecanizat;
– s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră la următoarele adrese: Bd. Tineretului – Bl. S2, sc. E; str. Dealul Malului nr. 11; str. Remus Bellu – Bl. O1, sc. C; str. Constantin Brâncuşi – Bl. I1, sc. A şi B; str. Ostroveni – Bl. A14, sc. E şi F, Bl. A39, bl. A43; str. Doctor Hacman – Bl. 88; str. Nicolae Iorga – Bl. A26; Calea lui Traian – Bl. S24 şi nr. 2; str. Morilor nr. 88; str. Someş nr. 14; Aleea Panseluţelor – Bl. C23, sc.A; str. Lucian Blaga – Bl. A9, sc. A şi B; str. I.C. Brătianu – Bl. A64, sc. A; str. Luceafărului – Bl. A1, sc. A şi str. Ovidiu nr. 1.

9 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 9 apometre, dintre care 5 verificate şi înlocuite şi 4 montaje apometre noi şi au fost realizate 9 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea. De asemenea, au fost întocmite 17 avize de amplasament.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ