Lucrări derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 25 – 31 august 2018

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 25 – 31 august 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrări de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe strada Regina Maria.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Andrei Mureşan nr. 11, Depozitelor – în faţa SOCOM, Constantin Stănciulescu nr. 22, Feţeni nr. 32B/87A, Colonie Nuci-baraca nr. 29, Poenari nr. 26 şi Oituz nr. 16.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu şi Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-a asigurat asistenţă tehnică la adresele: Preot Gh. Veţeleanu nr. 14A, Aleea Nuci nr. 83, Drumul Gării nr. 58L;
– continuă lucrările de înlocuire reţea apă potabilă pe strada Petrişor nr. 108 şi 108A;
– continuă lucrările pentru reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi branşamente pe străzile Carol I, Regina Maria, Ştirbei Vodă, Gabriel Stoianovici, Pătraşcu Vodă şi Mircea Vodă;
– au fost ridicate la cotă căminele de canalizare menajeră pe Calea lui Traian nr. 332, str. General Magheru – Bl. H şi o gură de scurgere pe str. General Magheru – Bl. G;
– au fost montate ramă şi capac carosabil cămin canalizare şi s-a refăcut sufrafaţa carosabilă pe str. Matache Temelie şi Calea lui Traian – Bl. L;
– s-a refăcut suprafaţa carosabilă pe străzile I.L. Caragiale – Bl. A40/2, sc. A, Stolniceni nr. 282 şi a fost refăcută suprafaţa pietonală pe Aleea Bradului – Bl. C4, sc. B;
– s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
– s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră la următoarele adrese: str. Ferdinand nr. 38A,Bl. O7; str. Banu Mărăcine nr. 53, nr. 35; str. I.C. Brătianu – Bl. A65, sc. C; str. Goranu nr. 18; str. Carol I – Bl. D2, sc. A şi sc. B; str. Lucian Blaga – Bl. A33, sc. A şi sc. B; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/1; str. Marin Preda – Bl. A28/2, str. PLT.V. Olănescu – Bl. C10; str. Emil Avrămescu – Bl. E, sc. A; str. Eugen Ciorăscu – Bl. A49.

10 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 10 apometre, dintre care 7 verificate şi înlocuite şi 3 montaje apometre noi şi au fost realizate 15 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea. De asemenea, au fost întocmite 5 avize tehnice şi un aviz de amplasament.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ