Activitate Apavil „Centrul Vest”

SC APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat, în perioada 04 – 10 august 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

0

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util, printre care şi o intervenţie la reţeaua de apă stradală din oraşul Băile Govora – str. Palangine, unde s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– au fost identificate şi înlocuite apometre şi piese defecte ale branşamentelor de apă potabilă în satele Văleni, Şerbăneşti şi Păuşeşti – com. Păuşeşti Măglaş; satele Pietrarii de Sus, Cuculici, Angheleşti şi Brodele – com. Pietrari şi satul Gurişoara din com. Mihăeşti;
– a fost igienizat perimetrul rezervorului de înmagazinare apă Palangine;
– s-au efectuat operaţiile necesare realizării instalaţiei de preluat probe apă la rezervorul staţiei de apă Buneşti;
– a fost golit, igienizat şi umplut cu apă potabilă rezervorul de înmagazinare apă Păuşeşti – Otăsău, din incinta staţiei de apă Barcanele;
– s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Pietrari, Mihăeşti şi Buneşti şi la staţiile de repompare din Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti;
– au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Frânceşti, cât şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 staţii de epurare, Buneşti şi Mihăeşti, respectiv în râul Otăsău de la staţia de epurare Pietrari;
– s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
– s-a asigurat buna funcţionare a staţiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădureţu din oraşul Băbeni;
– au fost efectuate lucrări de îndiguire şi decolmatare canal a lacului de captare şi de reamenajare a şenalului aferent staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa, pe firul râului Luncavăţ;
– s-a asigurat buna funcţionare a staţiei de epurare ape uzate Valea Bălceasca din localitatea N. Bălcescu, a staţiei de repompare apă potabilă Pădureţu şi a reţelei de apă potabilă din Galicea, la care s-au efectuat şi operaţiuni de aerisire;
– s-au vidanjat căminele staţiilor de repompare apă uzată şi căminele de canalizare, care necesită vidanjare periodică, din localităţile N. Bălcescu şi Şirineasa;
– au fost efectuate lucrări de reparaţii la rezervorul de acumulare apă Rotărăşti;
– s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
– s-au asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a staţiilor de captare, tratare şi distribuţie a apei din Şirineasa şi localitatea N. Bălcescu – Predeşti şi Corbi, precum şi buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi-Rotărăşti, loc. N. Bălcescu.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ