Regulamente noi în pieţele Craiovei
Tarabagiii, propuşi la excludere pentru fumat, consum de alcool şi insulte

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL vine cu un set nou de regulamente pentru spaţiile agroalimentare pe care le gestionează pe raza municipiului. Una dintre noutăţi este apariţia în peisaj a pieţelor volante, unul dintre proiectele anunţate pentru acest an de administraţia municipală, care beneficiază de un regulament propriu. O altă premieră o constituie sistemul de sancţiuni instituit de noile regulamente, potrivit cărora producătorii agricoli şi comercianţii pot fi excluşi, temporar sau permanent, din pieţele oraşului, pentru abateri care merg de la folosirea cântarelor neomologate până la ţigara aprinsă la tarabă.

1

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL a iniţiat luna trecută procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică în vederea adoptării regulamentelor de funcţionare pentru Piaţa Centrală, Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa Gării, Piaţa Valea Roşie, Piaţa Craioviţa Nouă BIG, Piaţa Orizont, Piaţa Dezrobirii, Piaţa Ciupercă, Târgul Municipal Craiova şi Piaţa Volantă. Termenul pentru formularea de propuneri şi obiecţii a trecut, documentele urmând a fi aprobate probabil la următoarea şedinţă a Consiliului Local Municipal.

„Excomunicare” în cinci trepte pentru utilizatorii pieţelor
Deşi regulamentul destinat Pieţei Volante cuprinde şi câteva prevederi ce ţin de specificul acestei pieţe, partea privind sancţiunile este cvasi-identică pentru toate pieţele din administrarea SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL. Astfel, potrivit documentaţiei întocmite de conducerea srl-ului municipal, „abaterile vor fi notate şi sancţionate astfel: a) Prima abatere – avertisment scris; b) A 2-a abatere – Interzicerea desfăşurării oricăror activităţi comerciale pentru o perioadă de 30 de zile; c) A 3-a abatere – Interzicerea desfăşurării oricăror activităţi comerciale pentru o perioadă de 3 luni de zile; d) A 4-a abatere – Interzicerea desfăşurării oricăror activităţi comerciale pentru o perioadă de 12 luni de zile; e) A 5-a abatere – Interzicerea desfăşurării oricăror activităţi comerciale pe termen nelimitat în toate pieţele precum şi în Târgul Municipal Craiova”. Regulamentele precizează că sancţiunile pot fi acordate de către conducerea SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, comisia de control numită prin decizia administratorului SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, ori de către inspectorul de specialitate/inspectorul cu atribuţii de administrare de piaţă este însoţit de cel puţin un salariat al SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

Pomelnicul abaterilor pentru care tarabagiii pot fi excluşi din pieţe
În ceea ce priveşte abaterile pentru care producătorii agricoli şi comercianţii pot fi, după caz, avertizaţi în scris ori obligaţi să părăsească pieţele administrate de srl-ul municipal, temporar ori până la adânci bătrâneţi, acestea merg de la neafişarea preţurilor până la fumat, consum de alcool, insultele sau participarea la scandaluri. Astfel, potrivit proiectelor de regulament, „sunt considerate abateri următoarele: 1) Neafişarea preţurilor în conformitate cu prezentul regulament (dacă este cazul); 2) Folosirea cântarelor neverificate din punct de vedere metrologic; 3) Nemenţinerea curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia; 4) Expunerea şi comercializarea mărfurilor în afara locului de vânzare alocat; 5) Vânzarea produselor pe trotuare, căi de acces sau pe spaţiile dintre rândurile de mese, altele decât cele repartizate;
6) Introducerea sau depozitarea pe timp de noapte a unor obiecte ce nu aparţin SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL; 7) Comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice în incinta pieţei în alte locuri decât cele special amenajate; 8) Fumatul în incinta pieţei volante, cu excepţia locurilor special amenajate; 9) Improvizaţiile făcute la instalaţia electrică şi la mobilierul destinat comercializării; 10) Mutarea, modificarea, degradarea sau distrugerea mijloacelor fixe sau obiecte de inventar care aparţin SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL; 11) Nedeţinerea la punctul de comercializare a acordului încheiat cu SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL (unde este cazul); 12) Subînchirierea totală sau parţială a locului la o terţă persoană; 13) Provocarea sau participarea la scandaluri, stări conflictuale, tulburarea ordinii şi liniştii publice, insultele şi jignirile aduse oricăror persoane (cumpărători, producători agricoli, personalul SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL şi a organelor de control); 14) Refuzul de a prezenta oricăror persoane cu atribuţii de control conform legislaţiei in vigoare sau a prezentului regulament, documentele prin care fac dovada achitării contravalorii taxelor de comercializare;
15) Persoanele care perturbă activitatea, sunt recalcitrante sau refuză să plătească tariful aferent activităţilor desfăşurate li se interzice accesul în piaţă pe o perioadă nedeterminată sau până la ridicarea interdicţiei de către inspectorul/inspectorul de specialitate cu atribuţii de administrare al pieţei sau de o persoană din conducerea societăţii”.

Facebook Comments

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ