Municipalitatea craioveană a demarat procedura de achiziţie publică simplificată pentru „Proiectare şi executie lucrari pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare pod suspendat din Parcul Nicolae Romanescu”, Municipiul Craiova, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 35658/2018”, în urmă cu două luni, mai precis pe 3 mai 2018. Potrivit documentaţiei publicate de edili în sistemul electronic de achiziţii publice, valoarea estimată a contractului era, potrivit scenariului aprobat prin HCL nr. 385/28.09.2017, de 4.269.672 lei (exclusiv TVA). Suma urma să asigure, conform documentaţiei de atribuire aprobate de consilierii locali, finanţarea pentru: proiectare (conform cerintelor caietului de sarcini nr. 35658/28.02.2018) = 165.041 lei; asistenţa tehnică din partea proiectantului = 36.579 lei; cheltuieli pentru investiţia de bază – 3.967.797 lei; organizare de şantier = 100.255 lei.

O singură ofertă pentru Podul Suspendat

Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru 23 mai, dată până la care edilii craioveni au primit una singură. Aşa că, după o evaluare de mai bine de o lună şi jumătate, au atribuit conractul firmei bucureştene ANTRITER MANUAL ART SRL, care s-a oferit să asigure proiectarea şi execuţia pentru reabilitarea podului suspendat centenar pentru Cuma de 3.612.084 RON fără TVA. Antriter a venit la licitaţia organizată de primăria Craiova în asociere cu firma concitadină CRISDESIGN Proiect SRL, dar şi cu un terţ susţinător, în persoana SC VEST Construct SRL din Braşov. Din tot trio-ul, singura care beneficiază de ceva reclamă pe internet, nu tocmai poizitivă, este societatea braşoveană, care s-a remarcat în ultimii ani prin adjudecarea unei serii de contracte de lucrări scoase pe piaţă de SNCFR.
Podul Suspendat, o emblemă a Parcului Nicolae Romanescu în cei peste o sută de ani de la înfiinţare, nu a fost cuprins în vastul proiect de reabilitare a parcului demarat în mandatul Liei Olguţa Vasilescu. Motivul invocat de edili pentru omiterea edificiului din lista obiectivelor reabilitate pe bani europeni a fost că acesta a fost socotit neeligibil pentru finanţare europeană, întrucât făcuse anterior obiectul unor lucrări finanţare din bugetul municipal. Lucrările de întreţinere, demarate „prompt” de edilii craioveni în anii 2000, la o sută de ani de la darea în folosinţă a podului, au constat în înlocuirea cablurilor care susţin podul din Parcul Romanescu. Evenimentul s-a produs numai după ce municipalitatea craioveană a fost atenţionată printr-o adresă de către firma franceză care le livrase oraşului, în anii 1900, că respectivele cabluri şi-au consumat durata de viaţă.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ