Crucea Roşie filiala Dolj s-a mutat în sediu nou

Graţie spijinului oferit de Fundaţia „Velux“ prin Crucea Roşie Daneză, Crucea Roşie filiala Dolj a reuşit amenajarea noului sediu, după ce vreme de aproape două decenii şi-a desfăşurat activitatea într-un apartament de bloc. Astfel, după finalizarea primei etape a proiectului Centrul de zi „EGAL“, conducerea filialei îşi transferă sediul într-un spaţiu situat pe strada G-ral Dragalina, nr.17.

0

În acest fel, Crucea Roşie filiala Dolj va putea răspunde în continuare solicitărilor venite din partea familiilor nevoiaşe şi a beneficiarilor Centrului „EGAL“, va fi mai aproape de comunitate şi, cel mai important, va avea un sediu demn de renumele unei organizaţii mondiale. „Începând din anul 1999, Filiala de Crucea Roşie Dolj şi-a desfăşurat activitatea într-un apartament dintr-un bloc, suferind permanent atât de lipsa spaţiului, cât şi de acces în caz de situaţii de urgenţă. O bucurie în plus este pentru voluntarii filialei care au, în sfârşit, un spaţiu unde se pot întâlni să se instruiască şi să pregătească activităţile din programul său umanitar“, a declarat Florentin Gust, preşedinte Crucea Roşie Dolj.
Noul sediu al filialei a fost amenajat cu fonduri ale Fundaţiei „Velux“ prin Crucea Roşie Daneză, aici funcţionând, timp de trei ani, Centrul de Zi organizat în cadrul proiectului „Incluziunea socială a copiilor şi tinerilor din comunităţi dezavantajate“.

Despre Crucea Roşie Română
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, înfiinţată în 1876, este o organizaţie umanitară membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, auxiliară autorităţii publice şi abilitată prin lege să asigure asistenţă umanitară în caz de dezastre şi să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile, serviciile fiind acordate voluntar, imparţial şi neutru. Organizaţia contribuie, prin programele desfăşurate, la prevenirea şi alinarea suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, promovează respectul faţă de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă socială sau politică. Crucea Roşie Română este prezentă la nivel naţional, cu reprezentanţe la fiecare nivel teritorial, cu 47 de filiale, 721 de subfiliale şi 502 comisii. 6.662 de voluntari se implică activ în activităţile Crucii Roşii Române. Umanitate, Imparţialitate, Neutralitate, Independenţă, Voluntariat, Unitate şi Universalitate sunt principiile fundamentale pe care Crucea Roşie Română se bazează în acţiunile sale.
Semnatarii actului de înfiinţare al Crucii Roşii Române la 4 iulie 1876 au fost Prinţul Dimitrie Ghica, Nicolae Cretzulescu, George Gr. Cantacuzino, Gr. G. Cantacuzino, C.A. Rosetti, Ion Ghica, Dimitrie Sturza si Carol Davila. Nume sonore ale istoriei şi culturii române – Regina Maria, Regina Elena, Regina Ana, George Enescu, Grigoraş Dinicu, Cella Delavrancea –
au contribuit cu spiritul lor umanitar la alinarea suferinţelor celor mai vulnerabile persoane.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ