ALDE Dolj: Descentralizarea nu mai trebuie amânată

Deputat Ion Cupă, Președintele ALDE Dolj: „Procesul descentralizării trebuie să pornească de pe o baza consensuală largă și să producă o dezvoltare cât mai rapidă a comunităților locale“.

0

«ALDE susține descentralizarea pentru că aceasta presupune o viziune liberală modernă asupra administrației, în general asupra modului de valorificare a resurselor locale. Transferul unor pârghii decizionale, resurse, dar și al unor responsabilități către autoritățile publice locale trebuie realizat având ca unică țintă accelerarea dezvoltării.
Considerăm că trebuie făcută o discuție politică finală pe acest subiect care să elimine reticențele unora și pe o bază consensuală clară procesul să fie demarat.
Descentralizarea este un proces cheie în creșterea competitivității la nivelul societății românești. Banii și deciziile de oportunitate trebuie aduse mai aproape de cetățeni, de agenda locală a acestora. Fondurile europene vor putea fi mai ușor accesate prin descentralizarea unor competențe administrative.
În același timp responsabilitatea pentru proiectele de dezvoltare ale autorităților locale va fi și ea mai mare. Nu vor mai putea fi invocate întârzierile și blocajele de pe verticala deciziei», se arată într-un comunicat de presă.
„Am legiferat, am făcut strategii peste strategii, este timpul să aplicăm o strategie de descentralizare care să ne dea posibilitatea să creștem calitatea vieții în comunitățile locale. Suntem conștienți că acest proces nu se va finaliza într-un timp foarte scurt, însă el trebuie asumat în practică de actualul guvern, conform programului de guvernare, ca răspuns la așteptările comunităților locale”, a precizat liderul ALDE Dolj, Ion Cupă.

Proiectul de acum preia, în mare parte, principiile din legea din urmă cu trei ani, însă de această dată este vorba despre asumarea unei strategii prin hotărâre de guvern, ministerele vizate urmând să facă o analiză de impact în vederea elaborării unui act normativ de transfer.
Domeniile incluse în procesul de descentralizare sunt agricultura, cultura, turismul, mediul. sănătatea, educaţia-activităţi extraşcolare, tineret şi sport.
Potrivit strategiei puse în debatere publică, toate competenţele propuse a se transfera de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul autorităţilor locale vizează strict competenţe privind implementarea politicilor/strategiilor naţionale şi a reglementărilor în vigoare la nivel local, iar acestea vor fi însoţite de resursele necesare exercitării acestora, respectiv: resurse umane, financiare şi materiale.
În vederea fundamentării deciziei cu privire la oportunitatea transferului competenţelor de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, ministerele responsabile pentru cele şapte domenii supuse procesului de descentralizare vor elabora şi vor supune aprobării Guvernului, analize de impact. Ulterior aprobării acestor analize de impact şi, în funcţie de rezultatele obţinute, se va decide oportunitatea elaborării proiectelor de legi sectoriale prin care se vor descentraliza competenţele, în conformitate cu prevederile Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în proiectul de strategie.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ