Activitate intensă la Apavil Centrul Vest

0

SC APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 02-08 decembrie 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– au fost identificate şi înlocuite piesele şi apometrele defecte ale branşamentelor de apă pe străzile Viorelelor şi Andrei Mureşanu din oraşul Băile Govora;
– s-a montat branşament nou de apă în satul Şerbăneşti, com. Păuşeşti-Otăsău;
– s-a efectuat supravegherea sistemului de alimentare cu apă a rezervorului de înmagazinare apă Pietrari;
– s-a efectuat igienizarea perimetrului, toaletarea copacilor şi refacerea cu macadam a drumului de acces de la staţia de epurare Mihăeşti şi igienizarea perimetrului rezervorului de înmagazinare apă Palangine, Băile Govora;
– s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti), la staţiile de epurare Pietrari, Mihăeşti şi Buneşti, şi la staţiile de repompare din Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti;
– au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Frânceşti, cât şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele două staţii de epurare, Buneşti şi Mihăeşti, respectiv în râul Otăsău de la staţia de epurare Pietrari;
– s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr.10 şi nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
– s-a asigurat buna funcţionare a staţiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădureţu din oraşul Băbeni;
– s-au vidanjat căminele staţiilor de repompare apă uzată din localităţile Şirineasa şi N. Bălcescu;
– s-a verificat rezervorul de acumulare apă, de 300 mc, din Şirineasa;
– s-au efectuat lucrări de modificare traseu evacuare în cadrul staţiei de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
– s-au efectuat operaţiuni de spălare a staţiei de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
– s-au vidanjat căminele staţiilor de repompare apă uzată de pe raza localităţilor N. Bălcescu şi Şirineasa;
– s-au efectuat lucrări la instalaţia staţiei de tratare şi repompare apă potabilă Bonciu, pentru amenajarea poziţiei debitmetrului care urmează a fi montat;
– s-au efectuat lucrări de reamenajare a şenalului din cadrul staţiei de captare, tratare şi distribuţie apă Şirineasa;
– s-au efectuat lucrări de montare debitmetru în cadrul staţiei de tratare şi repompare apă potabilă Bonciu, din oraşul Băbeni;
– s-au înlocuit apometre şi robineţi defecţi în oraşul Băbeni;
– s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
– s-au asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a staţiilor de captare, tratare şi distribuţie a apei din Predeşti şi Corbi – localitatea N. Bălcescu.
– s-a asigurat buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi-Rotărăsti, loc. N. Bălcescu.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ