Deşi prima etapă a reabilitării termice a clădirilor de locuit din Craiova a stârnit ceva controverse şi disensiuni între autorităţile locale şi proprietarii de apartamente, mai ales la momentul decontului, edilii se arată gata pentu runda a doua. Aceasta pare localizată, cel puţin din datele disponibile la ora actuală, în partea de est a oraşului, mai precis în cartierul Lăpuş. Municipalitatea a lăsat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice nu mai puţin de trei proceduri distincte pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, în vederea întocmirii documentaţiei necesare pentru derularea unui nou program finanţat parţial din fonduri europene. Prima licitaţie, lansată în prima zi a acestei săptămâni, are în vedere un lot de cinci blocuri. „În vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale, pentru proiectul “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor din Municipiul Craiova, Bl.S3, Bl.S4, Bl.S5, Bl.S6, Bl.4 – Lăpuş Argeş” este necesar să se achiziţioneze servicii de proiectare pentru 5 blocuri, astfel: expertiza tehnică, audit energetic iniţial, documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizaţiei de construire şi alte avize/acorduri, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, conform cerinţelor Temei de proiectare nr.131020/16.10.2017. În funcţie de concluziile raportului de expertiză va fi efectuat auditul energetic, precum şi documentaţia tehnică aferentă fiecărui bloc, doar pentru blocurile la care nu este necesară consolidarea. Proiectul a fost inclus în Lista proiectelor prioritare pentru perioada 2016-2023 cuprinsă în Planul de acţiune pentru energie durabilă (PAED), în cadrul sectorului Rezidenţial, Domeniul strategic I – Clădiri rezidenţiale, Axa prioritară 1 – Creşterea eficienţei energetice în clădiri rezidenţiale, Obiectivul specific 1”, se arată în anunţul de participare. Procedura aleasă de edili este licitaţia deschisă, cu data limită de depunere a ofertelor pe la mijlocul lunii decembrie şi o valoare estimată a contractului de 86.267 de lei noi, fără TVA.
O zi mai târziu, a fost postat în SEAP şi anunţul pentru al doilea lot de blocuri. Edilii alocă pentru „servicii de proiectare (expertiza tehnică + audit energetic iniţial + documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizaţiei de construire şi alte avize/ acorduri + documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie) pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Craiova Bl. U2, Bl. U9, Bl.1, Bl.2, Bl.3 – Lăpuş Argeş” suma de 80.952 de lei, procedura fiind de această dată una simplificată, respectiv cererea de ofertă, cu dată limită stabilită pentru 27 noiembrie. Acelaşi tip de procedură este folosită de edili şi pentru documentaţia aferentă ultimului lot de blocuri băgate pe ţeava reabilitării. Procedura de achiziţie „servicii de proiectare (expertiza tehnică + audit energetic iniţial + documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizaţiei de construire şi alte avize/ acorduri + documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie) pentru proiectul “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor din Municipiul Craiova, Bl. O10, Bl. O7, Bl.O8, Bl.U7 – Lăpuş Argeş” are aceeaşi dată de postare în SEAP şi aceeaşi dată şi de deschidere a ofertelor, valoarea estimată fiind o idee mai mare: 81.811 lei.

Documentaţia pentru spital, la preţ dublu
Mai costisitoare se arată a fi documentaţia necesară reabilitării termice a spitalului de boli infecţioase, unde primăria investeşte în proiectare de două ori cât în cele trei loturi de blocuri la un loc. 444.000 de lei, fără TVA, mai exact. Licitaţia pentru achiziţie de „servicii de proiectare (expertiza tehnică + audit energetic iniţial + documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizaţiei de construire şi alte avize/acorduri + documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (inclusiv studiu luminotehnic) pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”, conform cerinţelor Temei de proiectare nr. 120019/04.10.2017”, a fost lansată la sfârşitul aceste săptămâni, edilii stabilind termenul de depunere a ofertelor pe 18 decembrie.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ