Firma de la Mofleni solicită consiliului local majorarea tarifului practicat pentru deşeurile municipale, stabilit în prezent la 21 de euro pe tonă, venind în plus cu încă şase cereri, toate având ca obiect sume de bani care, din calculele lor, ar fi trebuit achitate de primărie, din diverse motive. Proiectul de hotărâre supus dezbaterii aleşilor locali de conducerea executivă a primăriei, aflat deja la a doua variantă pe site-ul municipalităţii, prevede refuzuri în serie pentru pretenţiile Eco Sud.

Bilanţ provizoriu: şase refuzuri, o prorogare
Singura excepţie este cea referitoare la majorarea temporară a tarifului de depozitare la Mofleni în concordanţă cu valoarea estimată în Proiectul privind estimarea costurilor de închidere şi monitorizare postînchidere a Depozitului Ecologic Mofleni, caz în care se propune amânarea deciziei pentru o dată ulterioară. „Art 1. Se prorogă soluţionarea cererii privind majorarea tarifului de depozitare cu valoarea estimată în Proiectul privind estimarea costurilor de închidere şi monitorizare postînchidere a Depozitului Ecologic Mofleni, costuri stabilite în baza proiectului întocmit de S.C. ARGIF-PROIECT S.R.L., la o dată ulterioară, în vederea verificării acestuia de către o persoană fizică sau juridică autorizată. Art.2. Se respinge cererea privind introducerea sumei de 124.659,03 lei, reprezentând provizioane de închidere şi monitorizare postînchidere, în structura elementelor de cheltuieli, întrucât aceste sume nu sunt aferente perioadei de referinţă, respectiv august 2015-iulie 2016, fiind fundamentată şi în afara termenului legal privind prescripţia dreptului material la acţiune, potrivit art. 2517 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil. Art.3. Se respinge cererea privind introducerea sumei de 55.881,91 lei, reprezentând pierderile rezultate ca urmare a faptului că nu a fost soluţionată cererea de modificare a tarifului din iulie 2013, în structura elementelor de cheltuieli, întrucât aceste sume nu sunt aferente perioadei de referinţă, respectiv august 2015-iulie 2016, fiind fundamentată şi în afara termenului legal privind prescripţia dreptului material la acţiune, potrivit art. 2517 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil. Art.4. Se respinge cererea privind introducerea sumei de 21.493.04 lei, reprezentând fluctuaţiile de T.V.A. în perioada 2010-2016, în structura elementelor de cheltuieli, deoarece tariful a fost stabilit în euro inclusiv T.V.A. în contractul de asociere încheiat cu Primăria Municipiului Craiova, iar diferența de cota de T.V.A. nu este o cheltuială efectivă, conform prevederilor art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, coroborată cu Hotărârea Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal şi nu se recuperează prin tarif. Art.5. Se respinge cererea privind introducerea sumei de 2.583.463,46 lei, reprezentând ajustarea indicelui de preţuri pe perioada sept. 2008-iulie 2016, în structura elementelor de cheltuieli, ce nu poate fi luată în considerare la stabilirea tarifului, deoarece ajustarea tarifului solicitat cu indicele preţului de consum se aplică la contractele cu tarife calculate în moneda naţională. Art.6. Se respinge cererea privind introducerea sumei de 714.063 lei, reprezentând taxa teren, în structura elementelor de cheltuieli, întrucât această sumă nu este aferentă perioadei de referinţă, august 2015-iulie 2016. Art.7. Se respinge cererea privind introducerea sumei de 717.938 lei, reprezentând accesorii ale taxei pe teren, aferente perioadei 2008-2012, în structura elementelor de cheltuieli, întrucât această sumă nu este aferentă perioadei de referinţă, august 2015-iulie 2016, iar accesoriile sunt cheltuieli nedeductibile fiscal, conform prevederilor Legii nr.571/2003 şi ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare a acesteia”, se arată în proiectul aflat pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu local din 28 septembrie.

Motivaţia edililor: ”N-avem specialişti!”
Motivul invocat de municipalitate pentru amânarea deciziei cu privire la unicul articol din proiectul de hotărâre rămas în suspensie este că aparatul primăriei este deficitar, mai precis că nu are pe statul de plată specialişti care să verifice şi să-şi dea cu părerea cu privire la proiecul depus de ECO Sud. „Se constată faptul că la nivelul autorităţii administraţiei publice locale nu există specialişti care să verifice Proiectul privind estimarea costurilor de închidere şi monitorizare postînchidere a Depozitului Ecologic Mofleni şi pe cale de consecinţă, acesta nu poate fi supus Consiliului Local al Municipiului Craiova decât sub rezerva verificării şi actualizării acestui proiect conform art. 12, alin. 4 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, de către o persoană fizică sau juridică autorizată. În funcţie de rezultatul verificărilor urmează să fie supusă ulterior Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea sau respingerea acestui proiect”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova.

Facebook Comments

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ